Toprak Neden Kirlenir?

Toprak, bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposudur. Toprağın üst tabakası insanların ve diğer canlıların beslenmesinde temel kaynak teşkil etmektedir. Bir gram toprağın içerisinde milyonlarca canlı bulunmakta ve ekosistemin devamı için bunların hepsinin ayrı önemi bulunmaktadır.

Toprağın kirlenmesine neden olan bütün sebepler insan ve insan ihmali ile alakalı durumlardır. Başlıca sebepler şu şekilde sıralanabilir;

– Çiftçiler tarafından toprağın yanlış kullanımı
– Çarpık kentleşme ve sanayileşme
-  Nükleer çalışmalar
– Nüfusun hızlı bir şekilde artması
- Toprağa atılan yapay ve yabancı cisimler
– Sanayi, fabrika ve evsel atıkların doğaya bırakılması
– Su kaynaklarının kirletilmesi
– Kullanılan suni gübre ve ilaçlama teknikleri

Yabancı maddelerin toprağın içine karışması topraktan alınan verimi oldukça fazla düşürür. Alınan verimin azalması tarım ürünlerinde azalma ve fiyatlarda artışa neden olabilir. Ayrıca elde edilen mahsülün de kalitesini düşürür. Toprağa karışan kimyasallar toprağın yapısını bozarak kalıcı hasarlara neden olabilir.

Toprakta meydana gelen bozulma ve kirlenmeler yalnızca bitkileri ve elde edilecek mahsülleri engellemekle kalmaz, o bitki ve mahsüllerle beslenen canlılara da zarar verebilir. Bu nedenle insan ve hayvan sağlığı zarar görebilir.İnsanlarda ve hayvanlarda kalıcı sağlık sorunları oluşabilir. Toprak ve insan kaynaklı bütün kirliliklerin önlenmesi için ilk olarak insanların eğitilmesi ve bilinçlendirilmelidir. İnsanlar bilinçlendikçe kir toprağa zarar veren durum ve eylemlerden vazgeçeceklerdir. Toprağın korunması için alınması gereken önlemlerden birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz;

- Tarımsal faaliyetler için kullanılacak verimli arazilere ev, fabrika ve yerleşim yerleri kurulması önlenmelidir. Bu alanlar bilinçli çiftçiler tarafından tarımsal faaliyetler için kullanılmalıdır.
– Atıklar toprağa atılmamalı. Her atık gruplandırılarak çevreye zarar vermeden tekrar kullanılacak hale getirilmelidir. Geri kullanılamaz durumda olan atıklar ise toprağa zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.
– Tarım faaliyetleri konusunda çiftçiler bilinçlendirimeli, yanlış sulama ve gübreleme olaylarına müdahale edilmelidir. Ayrıca suni gübre kullanımı yerine organik gübre kullanımı tercih edilmelidir.
– Sürdürülebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi de toprağı korumaya yönelik eylemlerden birisidir.