Böcekler ve Gıdalara Etkileri

Sıcaklıktaki 2 derecelik bir artışın sonrasında böcek nüfusunun çoğalması ve ürün hasadının azalması bekleniyor. Bu üç temel tahıl için gelecekteki bir senaryoda, yaklaşık 213 milyon tonluk bir mahsul kaybı bekleyen uzmanlar, hızlı böcek nüfusu artışının dünya genelinde büyük bir kıtlığa neden olabileceğini öne sürüyorlar. UVM’ nin Bitki ve Toprak Bilimi ve Gund Enstitüsü Çevre Bölümü’nde araştırmacı olan Merrill, bu durumu “Sıcaklık arttığında böceklerin metabolizması hızlanacaktır ve bu yüzden daha fazla yemek arayışına gireceklerdir” şeklinde açıklıyor.

Böceklerin daha sıcak ve daha soğuk iklim kuşaklarında üreme hızı ılıman kuşaklara göre daha yavaş olduğunu biliniyor. Özellikle tropik bölgelerdeki böcekler zaten kendileri için en uygun sıcaklığa adapte olduklarından hali hazırdaki üreme hızında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Ancak ılıman kuşak iklimlerindeki küresel ısınmaya bağlı iki derecelik artış, hali hazırda böcek popülasyonu için uygun olan iklimi üremeye daha elverişli kılarak, bu bölgelerdeki tahıl üretimini büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir.

Buğday, mısır ve pirinç gibi dünya çapında insanlar tarafından tüketilen ve doğrudan alınan kalorinin %42’sini oluşturan tahıllardaki ürün kayıplarının, gıda güvensizliğini artıracağı görüşündeki uzmanlar, bu durumun, özellikle temel tahılların yetiştirildiği bölgelerde kıtlığa neden olabileceği ve gıda savaşlarının yaşanabileceği ihtimaline dikkat çekiyorlar. ‘’Science’’ dergisine verdiği demeçte, dünya üzerindeki tarım için en elverişli topraklara sahip olan Fransa, Çin ve ABD’ nin en fazla zararı göreceğine dikkat çeken araştırmacı Merrill, araştırma sonucu edinilen bulguların işaret ettiği bazı tehlikeleri de sıralıyor:

Nüfus oranlarının artacağı bazı yerlerde, yetişen mısırın daha düzensiz bir gelecekle karşı karşıya kalması bekleniyor.
Dünyadaki en büyük mısır üreticileri olan Fransa, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, haşerelerden kaynaklı ürün kaybını en fazla hissedecek ülkeler arasında. Amerika, Fransa ve Çin dünyanın en verimli tarım alanlarına sahip ve bu alanlarda tarımdan alınan düşük verim, dünya genelinde gıda kıtlığına neden olabilir.

Çoğunlukla ılık tropikal ortamlarda yetiştirilen pirincin ise 3 derecelik bir ısınma sonrası zararlı böcek riskini, buğday ve mısıra nazaran daha az zararla atlatabileceğini de belirtiyor. Atmosferin ısınmaya devam etmesinden dolayı, serin iklimleri seven buğdayın yetiştiği bölgelerde, kış mevsimi daha sıcak geçecektir ve böylece böcekler her mevsimde üreme ve yemek imkânı bularak ürünlere zarar verecektir. Çiftçiler dikim tarihlerini değiştirerek ya da yeni tahıl çeşitlerine geçerek değişen iklime uyum sağlamak zorunda kalabilirler. Bulgular, üreticilerin, dünya genelinde kullanımı tartışılan ve sağlık açısından tehlike arz eden pestisit kullanımını artırma ve artan böcek popülasyonuna hazırlık yapma ihtiyacı duyabileceğine işaret ediyor ancak tüm bu stratejiler dünya üzerindeki tüm çiftçiler için geçerli olmayacak.