Sera Gazı ve Olası Etkileri

Sera etkisi atmosfer tabakasında biriken sera gazlarının oluşturduğu bir etkidir. İklim değişikliğinin asıl nedeni küresel ısınmadır. Bunun sebebi ise atmosferdeki "sera gazlarının" artmasıdır. Sera gazı emisyonlarının insan faaliyetleri ile arttığı bilinmektedir. Karbondioksit (CO 2) en önemli sera gazı olup; araç egzozlarından, ısınma amaçlı yakılan yakıtlardan, fabrika bacalarından atmosfere bırakılmaktadır.

Sera gazı miktarının atmosferde artmasının iki yolu vardır. Bunlardan birincisi insan faaliyetlerinin etkisiyle olur. Sera gazı emisyonlarının başlıca insan faaliyeti kaynakları: fosil yakıt kullanımı, ormanların kıyımı, sentetik gübre kullanımı, endüstriyel prosesler ve hayvancılıktır. Sera gazı kaynakları temelde karbon bazlı fosil yakıtlardır. Bu yakıtların yanması sonucu açığa çıkan yan ürünler karbonmonoksit, metan ve karbondioksit oluyor. Ayrıca yoğun gübre ve ilaç kullanımı da azatlu ve florlu bileşiklerin oluşmasında çok etkili. Kısacası fosil yakıta dayalı bütün endüstriyel faaliyetler bu gazların oluşumu ve salınımı üzerinde etkilidir.

Sera gazı emsiyonu da, atmosfer tabakası üzerinde biriken toplam sera gazları miktarını ifade eder. Bu miktar ne kadar fazla ise sera etkisi o kadar yoğun demektir. Sera etkisi de dünya atmosferinde biriken bu sera gazları sonucu dünyanın ısınmaya sürekli devam etmesi ama soğuması gerektiği zamanlarda bu soğuma alanını bulamamasını ifade eder. Bu sera etkisi, küresel ısınmasının ve devamında gelen iklim değişiklerinin başlıca nedenlerinden biridir.

Son derece önemli ve ciddi bir konu olan sera etkisi olası büyük hasarları göz önüne alındığında birincil enerji kaynağı olarak kullanılan fosil yakıtların kullanımının durması gerekliliği bir kez daha anlaşılıyor. Bu etkiye neden olan en büyük faktör daha önce de bahsedildiği gibi bu yakıtların yakılmasıdır. Bu gazların atmosferden uzaklaştırılması zaman alan bir süreçtir. Sürecin hızlanması ve devamlı olması için fosil yakıt kullanımı, gübre kullanımı, endüsriyel atıkların doğaya salınımı vs gibi faaliyetlerin durdurulması oldukça önemlidir.