Sera Gazı Emisyonu Nedir?

Endüstri devriminden beri, insan faaliyetleri sonucunda atmosferdeki sera gazlarının miktarı artıyor, sera etkisi ile Dünya yüzeyi ısınıyor ve iklim değişiklikleri yaşanıyor. Ne yazık ki insan faaliyetleri bu gazların ciddi miktarlarda artışına sebep oluyor. Güneş ışınlarına karşı geçirgen ve uzun dalga boylu yer ışınımına karşı çok daha geçirgen olması nedeniyle ısı dengesini düzenleyen gazlar sera gazı nedir sorusuna verilebilecek özet niteliğinde bir cevap olacaktır.

Sera gazlarının atmosferdeki miktarı sera gazı emisyonunu ifade etmektedir. Sera gazı emisyonları insan faaliyetlerinin etkisiyle de olabilmektedir. Fosil yakıt kullanımı, ormanların tahribatı, sentetik gübre kullanımı, endüstriyel prosesler ve hayvancılık sera gazı emisyonunu artıran insan kaynaklı durumlardır. Sera gazı emisyonunun ölçümü, Çevre ve Emisyon izni kapsamında baca gazı ve emisyon konularında eğitimli kişiler tarafından ölçüm cihazları kullanılarak (gerçeğe yakınlık, ispatlanabilme)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenmiş formatlarda yapılabilmektedir. 

Sera etkisine neden olan başlıca gazlar su buharı, karbondioksit, metan ve ozondur. Atmosferde yükseldiği zaman ultraviyole ışınlara maruz kaldığında oluşan ozonun sera etkisi %7’dir. Sıvı halde bulunan suyun gaz hali olarak tanımlanabilecek su buharının küresel ısınmadaki sera etkisi oldukça yüksek olup atmosferin içindeki miktarı çok nadir hallerde yüksektir.

Aslında sera gazları atmosferde asla olmaması gereken gazlar değildir. Problem miktarlarının artarak daha fazla ısıyı tutması ve etki yaratarak iklim değişikliğine sebep olmasıdır. Yani doğal olarak atmosferde sera gazlarının varlığı bir problem değildir, insan faaliyetleri ile olması gerekenden daha fazla miktarlara ulaşmaları problemdir.

Civa, diğer elementler gibi çözünmeyen son derece zehirli bir gazdır. Kalemlerin içerisinde grafit olarak kullanılan kurşun vücuda girdiğinde çok zehirleyici, hasar verici olur. Doğal ve sentetik çeşitleri bulunan polimerler santrallerde elektrik transformatörlerinin yalıtımında, birçok elektrikli ev aletlerinde ve boya ve yapıştırıcıların esneklik kazanılmasında kullanılmaktadır.