Sera Etkisi Nerelerde Görülür?

Aslında dünyayı yaşanılabilir bir yer kılması açısından sera gazlarının önemi büyüktür. Karbondioksit (CO2 ), ozon (O3),metan (CH4), azot oksitler (NOx), kloroflorokarbon (CFCs) gazları ve su buharı olarak bilinen sera gazları sayesinde gerçekleşen doğal sera etkisi dünya sıcaklığını dengede tutmakta ve bu da dünyayı canlılar için yaşanılabilir bir yer kılmaktadır. Yani sera etkisi teorisi atmosferdeki bu gazların artan konsantrasyonunun, sorunun nedeni olarak görülür.

Sera etkisinin nasıl oluştuğu noktasına değinmek gerekirse, karbondioksit gazı ve su baharı dünyanın varolmasından beri bulunmaktadır. İki gazda bir döngü içerisinde azalıp artmakta ve bir denge oluşturmaktadır. Karbon yapılı tüm maddeler oksijenle yükseltgenir ve karbondioksit olarak atmosfere yayılan bu karbondioksitte bitkiler tarafında fotosenez ile alınarak selüloz ve karbonhisrat olarak yapılarına bağlanır. Bu şekilde salınan karbondioksit yine doğaya verilir. Aynı şekilde sıcak havalarda buharlaşarak atmosfere yayılan su buharı bulutlarda yoğunlaşarak yağmur olarak tekrar yeryüzüne düşer. Bu döngüler sayesinde atmosferdeki gazların oranları sabit kalmıştır. Ancak nüfus artışı, yanlış kentleşme, sanayileşme gibi faktörler ile bu denge bozulmuştur. Sera etkisi nasıl oluşur sorusuna cevap olarak bozulan bu denge gösterilmektedir.

Fosil yakıtların enerji elde etme amacıyla yakılması sonucu ve sanayileşme sonucu atmosfere gaz salınımı artarken, her geçen gün yeşil alanları ve ormanları kaybediyor olmak havada bulunan gazların havadan temizlenerek tekrar bağlanması azaltmıştır. Salınan karbondioksitin tekrar bağlanamaması sonucu her geçen gün atmosferdeki karbondioksit miktarı artış göstermektedir. Bozulan doğal denge ve atmosferdeki gazların miktarının artması sera etkisi oluşturmaktadır.

Sera etkisinden en çok zarar görecek canlıların başında da insanlar gelmektedir. Sonuçlarından da en çok insanların etkilenecek olmasına rağmen sera etkisinin oluşmasına da yine insanlar neden olmaktadır. Doğanın tahrip edilmesi, bilinçsiz bir şekilde kurulan kentler, kurulan fabrikalardan atmosfere yayılan zararlı gazlar, ormanların ve yeşil alanların zarar görmesi, bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu dünya üzerinde ki doğal denge bozulmakta ve sera etkisi meydana gelmektedir. Ayrıca yanlış tarım uygulamaları da sera etkisi nedenleri arasında yer almaktadır. İnsanların yanlış yerlerde tarım yapması o alanlarda ki bitki örtüsüne zarar vermekte ve sera etkisi oluşmasına neden olmaktadır.