Küresel Isınmanın Kaynakları Nelerdir?

Sera etkisinin artması, atmosferin üst bölümünün yani stratosferin soğumasına, alttaki troposferin ise ısınmasına yol açıyor. Dünyanın yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılıyor. Dünya bu ışınları tekrar atmosfere yansıtıyor ama bazı ışınlar su buharı, karbondioksit ve metan gazının dünyanın üzerinde oluşturduğu doğal bir örtü tarafından tutuluyor.

Bu da yeryüzünün yeterince sıcak kalmasını sağlıyor. Ama son dönemlerde fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle karbondioksit, metan ve diazot monoksit gazların atmosferdeki yığılması artış gösterdi. İşte bu artış küresel ısınmaya neden oluyor.

Özellikle küresel ısınma sonucu iklim değişliklerinin olması ekosistemler üzerinde oldukça olumsuz etkilere sahiptir çünkü her canlı kendisi için uygun olan sıcaklıklarda yaşayabilir. Küresel ısınmaya neden olan doğal kaynaklar, dünya ile güneşin birbirine göre konumlarının değişmesi sonucu açısal olarak güneşten gelen ışınların dünyaya daha çok yansımaya başlaması söylenebilir. Öte yandan bunlar yapay kaynaklar ile desteklenmeseydi bu doğal kaynaklar tolere edilebilirdi. Asıl büyük etki yapay kaynaklar yani fosil yakıt kullanımı, sera etkisi, smog etkisi vb.’dir.

Karbon bazlı fosil yakıltlar (petrol, doğalgaz vs) yanmaları sonucu çevreye yan ürün olarak karbondioksit, metan, karbonmonoksit gibi gazlar salarlar. Bu gazlar ısı tutma etkisine sahiptir. Atmosferde birikmeleri sonucu ısıyı daha çok tutup dünyaya yansıtırlar ve dünyadan gelip atmosfer tabakası dışına çıkması gereken ışınları engellerler. Bu da sürekli olarak dünyada bir ısınmaya neden olur. Bu etkiye sera etkisi denir ve iklim değişikliklerinin en büyük nedeni olarak gösterilir. Hava kirliliğinin giderek artması smog denilen bir etki yapar. Bu etki kısaca gaz yoğunluğunun çok fazla artması demektir. Bu da nedenler arasındadır.

Küresel ısınmanın nedeniyle iklimler değişiyor ve canlılar hayatlarını kaybediyor ya da daha ileri seviyelerde nesli tükenme tehlikesi yaşayan canlılar olabiliyor. Bu da doğal yaşamın bütün dengesinin bozulduğu anlamına geliyor.

Uzmanlar, küresel ısınmayı yavaşlatmak için 10 yıl kaldığını söylüyor. Küresel ısınma, tüm dünyayı olduğu gibi, Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Daha şimdiden kuraklık tehdidi baş gösterdi. Kışlar yağışsız geçiyor, ağaçlar erken çiçek açıyor.