Küresel İklim Değişikliği Nedenleri

Küresel iklim değişikliğinin temel nedenleri; nüfus artışı ve buna bağlı enerji tüketimi, toprak kullanımı, uluslararası ticaret ve ulaşım gibi diğer insan aktivitelerindeki artış ile sanayinin gelişmesidir. İklim değişikliğinin asıl nedeni küresel ısınmadır. Bunun sebebi ise atmosferdeki "sera gazlarının" artmasıdır. Sera gazı emisyonlarının insan faaliyetleri ile arttığı bilinmektedir. Karbondioksit (CO 2) en önemli sera gazı olup; araç egzozlarından, ısınma amaçlı yakılan yakıtlardan, fabrika bacalarından atmosfere bırakılmaktadır.

Aşırı ısınma ve soğumanın olması; canlıların yok olmasına sebep olmaktadır. Hayvanların alışmış olduğu habitatlarının ısısında büyük farkların olması, bu duruma ayak uydurulamaması halinde hayatlarını kaybedeceği anlamına gelmektedir. Ayrıca bitkilerin yaşam alanlarının, ısı ve neminin farklı miktarlarda olması; bu bitkilerinde bu alanda yaşayamayacağını göstermektedir. Bu duruma ayak uydurmayı hızlı bir şekilde başaran canlılar da vardır; ancak büyük bir canlı türünün buna ayak uydurmasının zor olacağını söyleyebiliriz.Küresel İklim Değişikliği insani endüstriyel, tarımsal ve enerji tüketimi gibi faaliyetlerinin sonucu olarak atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişiklikleridir. Bu iklim değişikleri kuraklık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, su baskınları, tayfun, fırtına, hortum vb. meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendini gösterir.

Küresel ısınmanın sebepleri arasında en önemli yere sahip olan insan kaynaklı oluşumlar en fazla etkiye sahip olanlarıdır. İnsan davranışları ve alışkanlıkları sonucu oluşan sera etkisi, küresel iklim değişikliği konusunda en büyük sebeptir.

Dünyanın tüm noktalarında ve tabakalarında hissedilen küresel ısınmanın sonuçları, en belirgin haliyle kutup bölgelerindeki buzların erimesi olarak görülüyor. Deniz sularında yükselme ve oluşan toprak kayıpları da küresel ısınma sonucunda oluşan diğer olumsuz durumlardır.