Küresel İklim Değişikliği Balıkların Ölümüne Neden Oluyor?

Yeryüzündeki yaşamı tehdit eden en büyük tehlike küresel ısınma ve iklim değişikliğidir. Son yıllarda küresel ısınmanın etkileri sadece karasal bölgelerde değil, okyanus, deniz ve göller gibi sulak alanlarda da görülmektedir. Özellikle kaliteli protein kaynağı olan su ürünleri ve balıklar bundan önemli oranda olumsuz etkilenmektedirler. Çünkü balıklar ve diğer su ürünleri bulundukları sucul ortamdaki değişimlere karşı çok hassastırlar. Bu derleme çalışmasında, küresel iklim değişikliğinin denizel ekosistemler ve balıkçılık üzerine
olan etkileri irdelenecektir.

Küresel ısınma, dağların tepelerinden okyanusların en derin yerlerine, ekvatordan kutuplara kadar yeryüzündeki yaşamı tehdit etmektedir. Küresel ısınma, denizlerin ısınmasına da sebep olmakta ve sucul türler de bundan olumsuz etkilenmektedir. İklim değişiklikleri denizleri, balıkların biyolojik özelliklerini, habitat ekosistemlerini, balık stoklarını, balıkçılığı ve su ürünleri yetiştiriciliğini de olumsuz etkilemektedir.

Fosil yakıt kullanımı, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma gibi insan etkileriyle atmosfere salınan sera gazı birikimlerinin hızlı artışı sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda yerkürenin ortalama sıcaklıklarında ki artışı iklim değişikliğine yol açabiliyor ve balıklar küresel iklim değişikliğinden etkilenip ölüyorlar.

Son zamanların en popüler gündem maddelerinden birisi küresel iklim değişikliğidir. Bu tehlikeye karşı insanoğlunun duyarsız kalması beklenemez. Küresel ısınmanın doğrudan etkisi, su sıcaklığındaki yükselme şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu da fizyolojik sınırlarında veya yakınında olan türler üzerinde strese neden olmaktadır. Bazı türler, yüksek sıcaklıklara uyum sağlayamayıp ölebilir ya da daha uygun koşulların bulunduğu bölgelere göç etmek zorunda kalırlar. Kışın sıcak sular bazı balık türlerinin boylarında ve yaşam oranlarında azalmaya neden olabilir.

Yükselen sıcaklıklar bazı bitki ve hayvan popülasyonlarının azalmasına neden oluyor, türleri kutuplara doğru itiyor, göçleri ve davranışları değiştiriyor. Antarktika Yarımadası’nda Adélie penguenleri, Kuzey Kutbu’nda büyük kumkuşu adlı sahil kuşları azalıyor. Buz kaybı, binlerce morsu Alaska’da karaya çıkmak zorunda bırakıyor. Tüm bölgeler değişiyor. Kayalık Dağları’ndan İsviçre Alpleri’ne kadar dağlık ekosistemler doruklara sıkışıyor. Son birkaç yılda okyanusların sıradışı ısınışı, dünyanın her yanındaki resiflerde mercan ağarmasına ve ölümlerine yol açtı.