Karbondioksit Seviyesinde Büyük Artış

Bilim insanlarına göre atmosferdeki karbondioksit oranının artışının temel nedeni insan kaynaklı faaliyetler. En büyük pay, fosil yakıtların kullanımı nedeniyle enerji sektörüne ait. Atmosferdeki karbondioksit oranının artış eğilimi devam ederse rekor sıcaklıklar, kuraklıklar, aşırı yağışlar ve seller birer istisna olmaktan çıkacak.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak “Fizik kuralları atmosferdeki karbondioksit seviyesi arttıkça dünyanın ısınacağını söylüyor. Karbondioksit seviyesi yükselmeye devam ederse, iklim değişikliğine uyum çabalarının başarılı olma şansı da giderek azalacak. Ancak, bugün verilecek doğru kararlarla bu gidişat tersine çevrilebilir. Yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması ve etkin enerji verimliliği önlemlerinin alınmasıyla karbondioksit emisyonları azaltılabilir, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğundaki artış durdurulabilir ve geri çevrilebilir,” dedi.


Küresel ısınmanın en büyük sonucu iklim değişiklikleri. İklim değişiklikleri tüm doğal denge üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Bu değişikliklerin yaşanmasının ve artarak devam etmesinin en büyük nedeni de birincil enerji kaynağı olarak kullanılan fosil yakıtlar. Hemen hemen tüm canlılar solunum sonrasında açığa karbondioksit çıkarırlar. Ancak bu çok küçük bir miktardır. Ama fosil yakıtların yanması büyük oranda karbondioksit salınımına neden olur ve bu gaz atmosfer tabakası üzerinde birikir.

Özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra artan endüstriyel faaliyetler sonucunda fosil yakılar, özellikle petrol ürünleri birincil enerji kaynağı oldular ve dolayısıyla karbondioksit salınımı artarak devam etti. Bilim insanları, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun son 800 bin yılda görülen en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Karbondioksit atmosferde sera etkisine neden olan oldukça zararlı bir gaz ve canlılar tarafından solunumda kullanılamaz. Bu nedenle sürekli olarak artması insanlık için büyük tehdit oluşturuyor. Ölçülen rakamlar karbondioksit oranının 1960tan bu yana her yıl ortalama 2.5 ppm arttığını gösteriyor. Eğer fosil yakıtların kullanımı aynı şekilde devam ederse bu oran da artarak devam edecek. Bu durumun önüne geçebilmek için en başta yapılması gerekenin yenilenebilir enerjiye geçiş olduğu belirtiliyor.

Bilim insanları ise, küresel ısınmaya yol açan yüksek karbondioksit seviyesinin uluslararası topluluk tarafından belirlenen “güvenli sınırı” geçmekte olduğu uyarısı yaptı. Ayrıca yüksek karbondioksit yoğunluğunun sebebinin fosil yakıtların yanmasıyla oluşan sera gazı salınımı olduğu belirtildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, “Günümüzün milyonda 403,3 partikül olarak ölçülen karbondioksit yoğunluğu, yüz binlerce yıl içerisinde görünen doğal değişkenliği aşmıştır” demişti.