Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?

Karbondioksit ve diğer sera gazları atmosferimizde oluşumundan beri vardır ve tıpkı sera gibi ısıyı içeride tutarak dünyayı yaşanabilir kılmıştır. Yirminci yüzyılda endüstriyelleşmenin başlamasıyla bu gazların atmosferdeki miktarı artmış, küresel ortalama sıcaklık daha çok ısının tutulması ile yükselmiştir. Bunun sonucu da karşımıza son yıllarda iyice kendini hissettiren iklim değişikliği olarak çıkmaktadır. Bizler her gün yaptığımız faaliyetler ile bu sera gazlarının salımına neden olmakta ve dünyanın geleceğini etkilemekteyiz.

Günümüzde karbon salınımını hem bireysel hem de ülkeler bazında ölçmek için pek çok değişken kullanılıyor. İnternet üzerinden tüketim alışkanlıklarınızı belirterek de ne kadar karbon salınımı oluşturduğunuzu bulabiliyorsunuz. Bunu ölçmek için daha büyük çaplı kurumlar da var. Bunlar hem bireysel hem de daha özel alanlar için ölçüm yapabiliyorlar.

Karbon ayakizi hesaplamaları, çevre danışmanlık firmaları tarafından veri toplama, hesaplama ve raporlama süreçleri tamamlanarak gerçekleştirilir. Karbon ayakizi hesaplamalarını gerçekleştirirken sera gazı emisyon kaynaklarını belirleme, firmanın sahip olduğu veri setinin güvenilirliği ve standartların çerçevesi önemlidir.

En çok karbon ayak izi kurumsal faaliyetler sonucu kurumlar tarafında oluşmaktadır. Özellikle enerji tabanlı çalışan kurumların oluşturduğu karbondioksit çok ciddi boyutlara varabiliyor. Kimi kurumların bir günde oluşturduğu karbon ayak izini, binlerce insanın yıllarca oluşturduğu karbon ayak izine eşit olmaktadır.

Karbon ayak izi çalışmaları, kuruluşların insan kaynaklı küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede üzerine düşen görevlerinin anlaşılması ve gerçekleştirilmesi için geliştirilen bir programa dayanır. Bu çerçevede işveren, çalışan ve 3. şahısların (müşteri, tedarikçi vb.) özellikle iklim süreçlerini etkileyen çevresel sorunlarda nasıl hareket etmeleri konusunda bilinç kazandırmayı hedefleyen bir program olarak yürütülmektedir. Önümüzdeki yakın dönemde şirketlerin karbon ayak izi sorulur hale gelecektir. Görülen yaklaşımlar çerçevesinde yeni vergiler, tedarikte veya alımsatımda kısıtlamalar gündeme gelecektir. Şirketler karbon ayak izini hesaplamak/hesaplatmak zorunda kalacaktır.