Hayvan Nesilleri Üzerinde İklim Değişikliklerinin Etkisi

İklim değişikliğine yol açan küresel ısınma olgusu, CO2 ve Metan gazı gibi sera gazlarının gezegenin atmosferinde birikmesiyle doğrudan bağlantılı. Özellikle Co2 arttıkça atmosferde tutularak geriye yansıyan sıcaklıkta artıyor. Metan gazı, atmosferde daha az oranlarda birikmesinde karşın, küresel ısınmaya CO2'den defalarca daha fazla katkı yapıyor.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki geçtiğimiz son kırk yıl içerisinde Dünya’daki biyoçeşitlilik ile ilgili yüzde 52 oranında bir kayıp yaşanmıştır. Bir hayvanın neslinin tükenmekte olması, türünün yok olma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir. 

İnsanların tarafından ve dolaylı olarak küresel iklim değişikliği gibi insan kaynaklı sorunlardan dolayı doğal yaşam alanları tahrip edilerek hayata tutunmaya çalışan bu hayvanların yok olması, doğadaki düzeni etkilemekle birlikte bitki ve insan yaşamını da olumsuz etkilemektedir. Çoğu kişinin bildiğinin aksine yalnızca iklim değişikliği yüzünden nesli tükenen hayvanlar fazlalaşmamakta, var olan küresel iklim değişikliği aynı zamanda insan hayatını da olumsuz yönde etkilemektedir. İklim değişikliği ve küresel ısınma çevre koşullarında değişiklik yaratarak, sağlık kavramının önemli bileşenlerinden olan içme suyu, temiz hava ve beslenmeyi de ilerleyen dönemlerde etkileyecektir. İnsanoğlu tarih boyunca iklim ve coğrafi koşullar nedeniyle göç etmek zorunda kalmıştır. 

Sadece 30 yıl sonra iklim nedeniyle göç eden toplam insan sayısının 300 milyona yakın olacağı öngörülmektedir ve zorunlu göçün yanı sıra, araştırmacılar hastalıklar ve doğal afetler ile ilgili de tahminlerde bulunmaktadır. Ayrıca, yükselen sıcaklıkla birlikte birçok tarım mahsülünün elde edilemeyeceği ve bu nedenle bazı bölgelerde kıtlık yaşanabileceği yönünde uyarmaktadır. Şiddeti artan yağışların sıtma taşıyan sivrisineklerin yaşaması ve çoğalması için ortam hazırlayarak ölümcül humma hastalıklarının yeniden insan ırkını tehdit edebileceği de araştırma bulguları arasındadır.

Doğadaki en sevimli hayvanlardan olan pandalar ve penguenler gibi türler aynı zamanda iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ve en çok tehlikede bulunan türler arasındalar. İklimin hayvanlar üzerindeki etkileri ülkemizdeki hayvanlar alemini de olumsuz yönde etkilemektedir.

Ülkemizde kaçak olarak avlanan vaşak, en son Ankara’da görülmüş olan leopar, Siirt ve Hakkari’de görülmüş olan Hazar kaplanı, Kuzey ormanlarında yaşayan yaban kedisi, Foça’da yoğun olarak görülen Akdeniz foku, evcil eşeklerle kırmalaşan Asya yaban eşeği, Güney Anadolu’da görülen Afrika eşeği, tarpan olarak da bilinen Avrupa yaban atı, yağış alan bölgelerde yaşayan kızıl geyik, koruma altına alınmış olan alageyik, ürkek olduğu kadar çevik bir hayvanda olan çengel boynuzlu dağ keçisi, sadece Urfa’da bulunan ceylan, Kahramanmaraş’ta bulunan kunduz, iri ve hantal bir hayan olan su maymunu, avlanmaları yasaklanan oklu kirpi, insanlara saldırmayan sırtlan, yırtıcı bir kedigil olan karakulak, sayıları en hızla azalan kızıl akbaba ve kara akbaba ülkemizde iklim değişikliği yüzünden nesli tükenen hayvanlar arasındadır.