İklim Değişikliği ve Sağlık

20. yüzyılda meydana gelen hızlı ve büyük çaplı sanayileşme ve ekonomik gelişme birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan en büyüğünün ise iklim değişikliği ve neden olduğu ya da neden olacağı tahmin edilen büyük çaplı, toplumları derinden etkileyecek, sosyal ekonomik ve çevresel problemler olduğu ortaya çıkmıştır. Bu problemlerden insan hayatı için en önemlisi iklim değişikliğinin doğrudan neden olduğu veya dolaylı olarak tetiklediği, çoğu zaman ölümle sonuçlanan doğal afetler ve sağlık problemleridir.

İklim değişiminin yaşanması ile sağlığımızın etkilenmemesi imkansızdır ve iklimin değişmesinin sebepleri arasında sera gazının, karbondioksitin, metan gazının ve buna benzer gazların artışı vardır. Bunu solumak zorunda kalan insanların sağlığının etkilenmemesi düşünülemez. Bunun dışında atmosferin iklim değişimi ile zarar görmesi, insanların radyoaktif ışınlara direkt olarak maruz kalmasına yol açmıştır. Bu sebeple insan sağlığını tehlikeye düşürecek çeşitli deri hastalıkları ortaya çıkmıştır.

Toprağın zarar görmesi, insanlara hastalıkların da çok kolay bulaşmasını sağlayacaktır. İklim değişiminin ilerleyen boyutlarında, asit yağmurlarının olması; toprağın kullanılamaz hale gelmesi gibi sonuçlardan ötürü kıtlık gibi sorunlar yaşanacaktır. Bu sorunlar ile insan sağlığının etkilenmemesi düşünülemez. Oldukça büyük etkileri olan bu durumlar, insanların sağlığını da aynı büyüklükte etkileyecektir.
Küresel ısınmanın beraberinde getirdiği iklim değişikliği sonucunda yaşanacaklar ile ilgili Küresel Isınma Dünya’yı ve Bizleri Nasıl Etkileyecek başlıklı yazımızı mutlaka okumanızı tavsiye ederiz.

2050’ye kadar yaklaşık 300 milyon insanın çinko ve protein yetersizliği yaşamasına yol açabilir. 1,4 milyar kadın ve çocuk ise demir yetersizliği nedeniyle hastalanabilir. (Çinko yoksunluğu, özellikle çocuklarda bağışıklık sistemi sorunlarına yol açabildiği gibi sıtma ve solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı hastalıklara yakalanma riskini artırabiliyor. Demir yoksunluğu yenidoğan ölümlerini artırırken bilişsel yetkinliklere zarar verebiliyor. Protein yoksunluğu ise gelişim geriliğine yol açabiliyor.)

Ancak iklim değişikliği ve sağlık; insanların yapmış olduğu buluşlar ile doğayı etkilemesi sonucunda olumsuz yönde etkilenmiştir. Üstelik bu değişimin kaynağı doğal afetler değil, beşeri faktörlerdir. Yani yaşanan gelişmeler ile insanın doğaya zarar vermesi, bu alanda büyük ölçüde sağlık probleminin yaşanmasına sebep olmuştur. Bu değişimin insan kaynaklı olması ise; insanların kullanmış olduğu enerji kaynakları, kullanmış olduğu araçların doğaya salmış olduğu karbondioksit ve metan gazı sayesinde olmuştur. İnsanın yapmış olduğu bu kullanımlar, doğanın zarar görmesine yol açmıştır. Metan gazının, karbondioksitin artırılması ve bu yoğun gazların ozon tarafından tutulmaması iklimin değişmesine, ısının artmasına yol açmıştır. Tüm bu nedenler ve sonuçlar bir zincir gibi birbirini takip ederek, insan sağlığını tehdit eder bir hale gelmiştir. 

İklim değişiminin insan sağlığını etkilemesinin çok ciddi boyutları olduğu ortadadır. Yaşanan kıtıklar, kuraklıklar, sel felaketleri gibi boyutları İklim değişikliği ve sağlık konusunun ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Çünkü insanların bu değişmeden yaşamsal olarak etkilenmesi, bu durumun ciddiyetini göstermektedir. Bu yıkıcı boyutlar sadece insanlar için düşünülmemelidir.
Dünya üzerinde yaşayan sayısız bitki ve hayvan türü, yaşanan bu değişimden olumsuz yönde etkilenecektir. İklim değişiminin ilerleyen boyutlarında, hayvanların ve bitki örtüsünü tamamen yok olacağı söylenebilir. Bu boyutlara ulaşan iklim değişimi sonuçları, tüm canlıların yok olmasına kadar gidebilir. Doğal afetlerin yaşanacağı, sellerin, kuraklıkların çeşitli coğrafyalarda görüleceğine yönelik tahminler yapılmaktadır.