İklim Değişikliği ve Ozon Tabakası

İklim değişikliğinin ana nedenlerinden biri küresel ısınmadır. Küresel ısınmaya ise sera gazlarının neden olduğu bilinmektedir. Ozonun bir sera gazı olması nedeniyle, ozon ve iklim değişikliği arasında önemli ilişki vardır. Ozon tabakasındaki incelme, tek başına iklim değişikliğinin ana nedeni değildir. Sonuç olarak; ozon iklimi, iklim de ozonu etkilemektedir.

Ozon, bir sera gazıdır. Atmosferdeki ozon dağılımı ile, iklim değişikliği arasında önemli ilişki vardır. Geçtiğimiz 10 yıllık dönemlerde oluşan, stratosferik ozondaki incelme ve küresel troposferik ozondaki artışlar, iklim değişikliğine katkıda bulunmaktadır. Küresel ısınmanın bir sonucu olarak, ozon düzeyleri, yeryüzünde artmıştır. İklim değişikliğini etkileyen bu katkılar önemlidir. Ancak diğer tüm sera gazlarının toplam katkısı ile karşılaştırıldığında, bu etkinin sınırlı olduğu görülür. Bu değişimlerin sonucu olarak fazla sıcak ve nemli havaların oluşması veya yazın geç gelmesi gibi durumlar oluşmaktadır. İklim değişikliği ve ozon tabakası ilişkisi düşünüldüğünde, beşeri faktörler ile olağan dışı artan gazların ozon tabakası tarafından tutulamaması, bununla birlikte zarar görerek; dünyaya ulaşmaması gereken ışınları da tutamaması söz konusudur.

Ozon tabakasının zararlı ışınları tutmaması; ısının artmasına, sera etkisinin çok daha yoğun hissedilmesine yol açmaktadır. Bu sebeple iklim değişikliği ve ozon tabakası arasındaki ilişki olumsuz olarak yorumlanacaktır. Yaşanan iklim değişikliğinin zararlı gazlar olması sebebi ile atmosferin de zarar görmesi sonucu doğmuştur. 

Bunun yanı sıra Güneş’in zararlı ışınları çok çeşitli hastalıklara yol açtığından, ozon tabakasını bu görevi oldukça önemlidir. Çünkü yalnızca insanların deri hastalıkları ile karşı karşıya kalması değil; ozon tabakasının zararlı ışınları tutmaması halinde bitkilerin ve hayvanların tehlike altında olacağı bilinmelidir.

İklim değişikliği ve ozon tabakası düşünüldüğünde, yaşanan olumsuz gelişmeler bu görevinin aksaklıklara uğramasına sebep olmaktadır. Ozon tabakasının bu görevi dışında; uzaydan gelen tehlikelere karşı koruma işlevi de vardır.
Yani iklim değişikliği ile ozonun zarar görmesi, ışınlar dışında çok daha büyük felaketlere de yol açabilir. Ozon tabakası aynı zamanda oksijeni de kaplamaktadır. Yani oksijenin kaybolmasını önlemektedir. Koruyucu özellikleri olan bu katman sayesinde; insanların zararlı ışınlardan uzak tutulması, yararlı olanların ise yeryüzünde kalması işlevi sağlanmaktadır. İklimin negatif yönde değişime uğraması ise bu işlevlerin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır.

Ozon tabakası, Geçtiğimiz yüzyıl sonlarında, tehlikeli bir yok oluş sürecine girmiş bulunmaktaydı. Bugün, Antarktika üzerindeki ozon deliği, şimdiden Avrupa Kıtası'nın büyüklüğüne erişmiş durumda. Stratosferdeki "yeryüzüne uzak ozon tabakası", Dünyamızdaki insan, hayvan ve bitkisel canlı hayatının devamı için, son derece önemli ve vazgeçilmez koruyucu bir kalkandır. Stratosferik 'yeryüzüne uzak ozon tabakası'nın incelmesi veya delinmesi, Dünya'daki yaşam için, yıkıcı olacaktır. Çünkü, yüksek frekanslı(kısa dalgalı) morötesi Güneş ışınları(UV), "ozonik kalkan"ı bozulmuş Dünyamızı, engelsiz ziyaret edeceklerdir. Diğer taraftan, Troposferdeki "yeryüzüne yakın ozon" miktarının artması da, yine yukarda ifade edildiği gibi, canlı hayatını olumsuz etkileyecektir.