İklim Değişikliği ve Ormanlar

İklim değişikliğinin, yeryüzünün birçok bölgesinde ormanlar ve bunun sonucunda da orman ürünleri üzerinde gözlenmeye başlanan olumsuz etkilerini arttırması bekleniyor. IPCC’nin (Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli) 3. Değerlendirme Raporundaki iklim öngörülerine göre, küresel ortalama yüzey sıcaklıkları 2100 yılına kadar 1,4 -5,8 ºC arasında yükselebilecektir. Kısa zaman dönemindeki bu kadar hızlı sıcaklık değişiklikleri, ormanları ciddi düzeyde etkileyecektir.

Çeşitli enlemlere düşen yağışların azalması ile ormanlar tehlike altına girmiştir. Ekvatoral bölgede yağışların çok olması sebebi ile ormanların geniş yer kaplaması; yaşanan iklim değişiklikleri ile bu alanların zarar görmesine yol açmıştır. İklim ve orman arasındaki bir diğer ilişki ise şu şekilde yorumlanabilir; iklim değişiminin sebebinin büyük oranda zararlı gazlar olması, ormanların artırılması ile oksijen oranının bu gazların önüne geçmesini sağlayabilir. Ancak bu bir çözüm değildir. Çünkü zararlı gazların ozon tarafından emilmiyor olma durumunu değiştiremeyecektir. Ancak ormanların artması ve bu alanda yapılan çalışmaların sürdürülmesi, iklim değişiminin olumlu yönde etkilenmesini sağlayabilir.

Ağaç türlerinin artan sıcaklıklara yanıt olarak kuzeye ya da dağlar gibi daha yüksek rakımlara kayacağı bekleniyor. Bunun anlamı ormanların coğrafya üzerinde dağılımlarının değişeceğidir. Türler zaman içinde bir bölgeden başka bir bölgeye hareket ederek uyum gösterebilecekken, yer değişikliği oranları, gelecekteki doğal dayanıklılık özelliğinde önemli farklılıklara neden olabilecektir.

Ormanların içinde yaşayan çok sayıda bitki türü, çeşitli ağaçlar ve hayvanlar, böcekler ve mikroorganizmalar bulunmaktadır. Bu sebeple iklim değişikliği ve orman ilişkisinin olumsuz bir şekilde olması, bu canlıların hayatlarının tehlikeye girmesi anlamına gelecektir. Orman ve yeryüzü ilişkisi ile yeryüzünde yaşayan insanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca yaşanan doğal afetlerin bu sayede engellenmesi de sağlanabilir.

Toprak kayması, erozyon gibi olumsuz durumların yaşanmaması için ağaçlandırılma büyük önem taşımaktadır. İnsanların bu amaçla yapmış olduğu çalışmalar sadece bireysel olarak değil, kurumsal olarak da sürmektedir. Çok geniş ve yaygın olan orman koruma örgütleri vardır. Ormanların korunması ve artırılması bu şekilde devam etmektedir. Yapılan çalışmalar ile ormanların yeryüzüne olan faydası artırılmaktadır. Ekosistem olarak orayı benimsemiş olan canlıların herhangi bir zarar görmeden yaşamları için çalışmalar sürmektedir.

Ormanların çeşitli bölgelerde çok yağış alması, çeşitli bölgelerde ise kuraklığın olması gibi durumlarla değişime uğraması söz konusudur. İklimde yaşanan farklılıklar tüm gezegeni etkilemişken, ormanların bu değişimden etkilenmemiş olması düşünülemez. Bunun en aza indirgenmesi için ise iklimin değişiminin önlemleri alınmalıdır.