Çatıda Topraksız Tarım ve İklim Değişikliği

Tarımsal kimyasal ilaca, fazla suya, fazla ısıya, topraksız olduğu için işleme enerjisine gerek duyulmayan bir organik tarım yöntemi olan çatı seracılığı ya da topraksız tarım 2015 yılında Chicago’nun Pullman Park ilçesinde 7 dönüm büyüklükte bir tesis ile Dünyanın en büyük Çatı Seracılığı uygulama alanı olarak dikkat çekti.

New York’lu Gotham Greens ileri teknolojiyi kullanarak, aşırı rüzgarlı olmasıyla organik tarıma imkan vermediği düşünülen Chicago’da, geri dönüşümlü sulama sistemi, suyu absorbe etmeyen tüf benzeri toprak alternatifi malzeme, ilaç ve gübre kullanmadan, sera sistemi ile güneşi ekonomik ve kontrollü kullanma ve bilgisayar programı ile tüm süreci kontrol ederek bir tarımsal üretim prosesi ortaya koydu.

Method Products Temizlik ürünleri fabrikasının 7 dönümlük çatısında çatı serasını kurdu. Çatı serasında yetişen ürünlerin pazarlamasını maksimum 130 km uzağa pazarlayarak eksoz gazı ve sera gazı oluşumuna karşı da maksimum tedbir almış oldu.
Muhtemelen organik atıkları olabilecek su havuzunda yaşayabilen balık akvaryumundaki suyun devir daim sistemiyle bitkilerin köklerine ulaşan sulama sistemi yoluyla en az su kullanılarak ve su kaybı yaşanmadan, bitkinin ihtiyacı olan organik besleyicilerin devir daimden sağlanmasıyla günlük hayat şemasının uygulanması topraksız tarımın temel dayanağı.

Toprak kullanılmayacak olması, toprak işlemek için gerekli mekanik enerjiyi ortadan kaldıracak, organik yakıt, elektrik enerjisi ihtiyaçlarını bertaraf edeceğinden eksoz gazı ve sera gazı oluşumunu ortadan kaldıracaktır. Toprak kullanım alanlarının sulama yoluyla değişmesi, iklim değişikliğinin başlıca etmenlerindendir. Topraksız tarım ile bu durum tamamen ortadan kalkacaktır. Sulama kapalı sistem devir daim ile yapılacağından su kaynağı kaybı söz konusu değildir. Mevcut su kaynağı yenilenebilirdir. Suyun kullanımında oluşturulan ve kontrol edilen organik atıkların doğal gübre olarak kullanımı süreci, verimlilik artırıcı ve ekolojik denge sağlayıcı diğer bir etmendir.

Üretim sürecinin basitçe, ileri teknoloji metodları kullanılarak organik kurallara uygun seyretmesi bozulmamış organik gıda temini ile sonuçlanmakta, organik ürünler en kısa ulaşım yolu ile en taze nitelikle tüketiciye ulaşmaktadır. Muhtemelen asıl üretim süreçleriyle sera gazı oluşumuna ve çevre kirliliğine neden olan sanayi üretim tesislerinin çatılarının organik tarım amaçlı, çatı seracılığı için kullanımının yaygınlaşması en kestirmeden iklim değişikliğine alternatif oluşturacak bir seçenek olarak görülebilir.