İklim Değişikliği Ne Zaman Başladı?

İklim değişikliği, "nedeni ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda ve/ya da değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca gerçekleşen değişiklikler" biçiminde tanımlanmaktadır. Dünyamızın bugüne kadarki tarihi boyunca, yaklaşık 4,5 milyarlık bir periyotta iklim sisteminde, milyonlarca yıldan on yıllara kadar tüm zaman ölçeklerinde doğal etmenler ve süreçlerle birçok değişiklik olmuştur. Jeolojik devirlerdeki iklim değişiklikleri, özellikle buzul hareketleri ve deniz seviyesindeki değişimler yoluyla yalnızca dünya coğrafyasını değiştirmekle kalmamış, ekolojik sistemlerde de kalıcı değişiklikler meydana getirmiştir.

11.yy'da ılıman bir iklimin olduğu biliniyor ve bu iklim sürecinde insanların başına kuraklık ve sel gibi felaketler de gelmiştir. Bu dönemde doğa insana hükmetmiş ve insanlar doğaya göre hareket etmek zorunda kalmıştır. 13 ile 14.yy arasında kararlı iklim koşullarının olduğu biliniyor. 1550’li yılların ortalarına gelindiğinde ise 300 yıl süren bir buz çağı yaşanmıştır.  İklim değişikliği ne zaman başladı sorusunun cevabı; bu açıdan geçmiş tarihe dayanmaktadır. Yaşanan buz çağı için uzmanlar Küçük Buz Çağı adını vermiştir. Sonrasında 1816 yılında kıtlık yaşanmıştır. Avrupa’da bu kıtlık öldürücü boyutlara ulaşmıştır. 1800’lü yılların sonuna gelindiğinde ise küresel ortalama sıcaklıkta, 0.5 santigrat derece bir artış olmuştur.
 
1970, 1980, 1990 yıllarında ise küresel ortalama sıcaklıkta artış eğilimi gözlenmiştir. 1978 yılından sonra en sıcak 8 yılın yaşanmış olduğu söylenmektedir. 1998 yılı için uzmanlar, hem kuzey hem de güney yarım kürede aletlerle ölçümün başlandığı, 1860 yılından beri yaşanan en sıcak yıl olarak adından söz ettirmiştir.

 Doğayı hiçe sayarak üretim ve tüketimin sonucu olarak sıcaklık dengeleri, deniz seviyeleri ve orman alanlarında büyük oranda değişimler yaşanmaktadır. Bu sebeple insanların yıkıcı sonuçların önüne geçmesi için doğayla barışık olması, doğanın bu negatif yöndeki değişimine çözüm bulması gerekmektedir.

Günümüzde sözü edilen küresel iklim değişikliği ise, fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazı birikimlerindeki hızlı artışın doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda Yerkürenin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artışı ve iklimde oluşan değişiklikleri ifade etmektedir.