İklim Değişikliği Hayvanları Nasıl Etkiler?

Araştırmacılar özellikle amfibi hayvanlar, sürüngenler ve bitkilerin büyük tehlike altında olduğunu belirtti. Tropik bölgelerdeki türler, daha ılıman coğrafi kuşaklardaki türlere kıyasla daha büyük risk altında bulunuyor. Uzmanlar bazı hayvanların artan sıcaklıklar nedeniyle fiziksel olarak yer değiştirebileceğini ancak dağlarda ya da adalarda yaşayan hayvanların göçmesinin mümkün olmadığını söylüyor.

İklim değişikliğinin dünyanın farklı doğal yaşam alanlarındaki 80.000 bitki ve hayvan türü üzerindeki etkisini inceleyen rapora göre, karbon salınımı kontrolsüz şekilde artmaya devam ederse, Amazon ve Galapagos gibi dünyanın en zengin doğal bölgelerindeki hayvan ve bitki türlerinin yarıya yakını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Paris İklim Anlaşması’ndaki ısı artışını 2°C ile sınırlı tutma hedefine ulaşılsa bile bu bölgelerde tür çeşitliliğinin % 25’i kaybedilecek.

İklim değişikliği ile yeryüzü, atmosfer, litosfer gibi tüm tabakaların bu değişmeden etkilendiği ortadadır. Bu durumda hayvanların zarar görmemesi imkansız olacaktır. Yaşanan değişimler ile pek çok alanda ısının artması ya da küresel soğumanın etkisi ile ısının düşmesi söz konusudur. Bu değişim çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğinden, hayvanların bu değişime ayak uydurması mümkün olmayacaktır. Bu sebeple İklim değişikliği hayvanları nasıl etkiler sorusu, olumsuz bir şekilde yanıtlanacaktır. 

Hayvanların iklim değişikliğinden etkilenmesinin en büyük örneklerinden biri, kış aylarında ayıların uyumuyor olmasıdır. Bunun pek çok örneği vardır ve kış olduğunun farkına varmayan ayılar, ısının yükselmesi ile uykularından uyanmaktadır. Bu görseller oldukça üzücüdür ve hayvanların bu olumsuz gelişmelerden nasıl etkilendiğinin göstergesidir. Yaşanılan kuraklıklar toprakta bir böcek türünün dahi yaşamamasına sebep olacaktır. Toprağın kuruması, suyun olmaması herhangi bir canlının yaşama şansının olmadığını göstermektedir. Ayrıca asit yağmurlarının olması ile durum imkansız bir hal alacaktır.

Küresel düzeydeki artışın 2°C ile sınırlandırılması ve türlerin yeni alanlara özgürce yer değiştirebilmeleri halinde beklenen soy tükenişleri %25’ten %20’ye düşüyor. Ancak türler yer değiştiremedikleri takdirde hayatta kalmayı başaramayacaklar. Bitkilerin, amfibilerin ve sürüngenlerin iklim değişiklikleri karşısında hızlı bir şekilde yer değiştirmeleri pek mümkün görülmüyor.