İklim Değişikliği Farkındalık Düzeyi

İnsanların herhangi bir konuda bilinçlenmesinin nedeni ve en kolay yolu, bilirkişilerin o konu hakkında konferanslar vermesi, kitaplar yazması, dergilerde konu alması ve televizyon gibi bir çok iletişim araçlarında o konu hakkında bilgiler verilmesidir. Türkiye’de bu açıdan iklim değişikliği konusunda hızla devam eden bilinçlendirme projeleri başlatılıyor. İklim değişikliğinin ana nedenlerinden biri de insanların doğrudan ya da dolaylı olarak doğaya zarar vermesi, doğal maddeleri ve doğayı yavaş yavaş tüketmeleridir. Bütün Dünya’da küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında bir çok program yapılmakta ve insanlar bilinçlendirilmeye çalışılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yürütücülüğünde, Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) katkısı ile devam eden Türkiye’nin İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Projesi kapsamında yapılan “İklim Değişikliği Farkındalık Düzeyi Araştırması” 2012 yılında tamamlandı.

Araştırmaya göre, iklim değişikliği denildiğinde ilk olarak akla, %39,5 oranında mevsim değişikliği geliyor, ikinci olarak kuraklık/susuzluk ve üçüncü olarak ise hava şartlarının bozukluğu akla gelen terimler. Görüşülen kişilerden % 12,9’u iklim değişikliği ile bilgi sahibi değil. Bu oran eğitim düzeyi ile doğru orantılı olarak ilerliyor. Katılımcıların %6’sı iklim değişikliğini, küresel ısınma ve ozon tabakasının delinmesi ile ilişkilendiriyor, bu kişilerin çoğunluğu üniversite mezunlarından oluşuyor.

iklim değişikliği ile mücadele yolları konusunda bilgi sahibi olanların oranı % 10,7 olurken, iklim değişikliğinin hayatımıza etkileri konusunda bilgi sahibi olanların oranı ise %10,5. Bununla birlikte katılımcıların %66’sı iklim değişikliği sorununu endişe verici buluyor. Bu kişilerden %34,6’sı iklim değişikliğinin ciddi bir problem olduğunu ve acilen önlem alınması gerektiğini düşünüyor.

İklim değişikliğini endişe verici bulanların oranının %66 olmasına rağmen, alışverişlerinde etiketlere bakarak, çevre dostu firmaların ürünlerini tercih edenlerin oranı %32. İklim değişikliği ile mücadelede en etkili yol olarak enerji tasarrufu ile ilgili uygulamalar görülüyor. Bu sırayı, su tasarrufu ve çevreyi temiz tutmak izliyor.

Katılımcıların %34,1’i iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için ileride yaşam tarzını değiştirmek zorunda kalacağını düşünüyor. %22,9’u ise iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için ileride yeni teknolojiler üretileceğini düşünüyor.
2012 yılında yapılan İklim Değişikliği Farkındalık Düzeyi Araştırması sonuçlarına doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aksiyon alarak, İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi yürütme kararı aldı.