Hava Kirliliği Zekâyı Kötü Yönde Etkiliyor

Kirli havanın astım gibi birçok hastalığı tetikleyerek insan sağlığını tehdit ettiği bilinen bir gerçek. Çin’de yürütülen yeni bir araştırmaya göre, uzun süre kirli hava solumak insanları zihinsel olarak da olumsuz etkiliyor. Bulgulara göre kirli hava bireylerin özellikle konuşma ve matematiksel işlem yapma becerilerini zayıflatıyor.

Bulgular aynı zamanda kirli havanın sebep olduğu ‘zeka kaybı’ derecesinin kadın ve erkek bireylerde farklılaştığını gösteriyor. Erkekler kirli havadan zihinsel olarak kadınlardan daha çok etkileniyor. Özellikle yaşlı ve daha az eğitimli erkekler risk altında.

Zihinsel gerileme ve kayıpların özellikle daha yaşlı insanlarda alzheimer ve bunama gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini de artırıyor.

Uzmanlar ülkeleri hava kirlililiğinin yol açacağı bilişsel bozukluklara karşı uyarıyor. Karar verme süreçlerini ve gündelik hayatı etkileyecek zihinsel aksaklıkların ülkelerin ekonomik gelişimleri üzerinde de etkili olacağı düşünülüyor.

Hava kirliliği insan sağlığında etkisini yavaş yavaş meydana getirmektedir. İnsan sağlığını etkileyen bu kirlilikler, zehirlenme, kanser, doğumda bozukluklar, göz mikropları, solunum sistemi rahatsızlıkları, kalp hastalıkları, astım, bronşit gibi ciddi sorunlara yol açıyor.
Yetişkin bireylerde ise Alzheimer hastalığının gelişimde rol aldığına dair bilgiler bulunmaktadır. Örnek verecek olursak, Kanada’da yapılan bir çalışma sonucunda otoyollara yakın oturan insanların, oturmayanlara oranla 10 kat daha fazla risk altında olduğu görülmüştür.

Hava kirliliği ile mücadele noktasında alınabilecek önlemlerden bazıları ise;

-Doğalgaz kullanımı arttırılmalı ve çevrede ki insanlar bu konuda teşvik edilmelidir.
-Yeşil alanlar ve ağaçlar korunmalı, çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
-Araçların egzoz emisyon ölçümleri ihmal edilmemeli, düzenli olarak yapılmalıdır.
-Yeşil alanlar ve ormanlık alanlar çoğaltılmalıdır.
-Sanayi siteleri şehir merkezlerinden uzak tutulmalı ve yabancı atık bacalarına filtre takılmalıdır.
-Ev ısıtmasında yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, Baca ve sobalar sık sık temizlenmelidir.