Hava Kirliliği ve Çözümleri

Aşırı nüfusun etkilerinden biri olan hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilenmektedir.

Ulaşım, ısınma ve elektrik enerjisinin termik kaynaklardan üretimi gibi başlıca faktörlerin yanı sıra, artan insan nüfusunun et ve süt ürünü ihtiyaçlarının karşılanması için sürekli arttırılan hayvan nüfusu ve bunların yem yemelerine bağlı bağırsaklarında oluşan ve doğaya salınan metan gazları gibi akla gelmedik birçok faktör birleşince havada sıcaklığı tutan yani yükselten ve karbon atomu açısından daha zengin olan gazlar salınıyor.

Sera etkisi olarak adlandırılan ve küresel ısınmaya neden olan küresel tehlike ortaya çıkmakta. Hava kirliliği sebeplerinden olan bu gazların yaklaşık yüzde 70 ila 80’ine yakınının fosil yakıt türevlerinin enerji üretiminde ve ulaşımda petrol ürünlerinin kullanımına bağlı olduğu düşünülüyor. Bu anlamda her yıl trafiğe çıkan araç sayısı göz önüne alındığında tespit edilmiş petrol rezervlerinin de beklenenden daha hızlı tükeneceği yine yapılan çalışmaların sonuçları arasında. 

Kirli hava, insanlarda solunum yolu hastalıklarının artmasına sebep olmaktadır. Örneğin; kurşunun kan hücrelerinin gelişmesini ve olgunlaşmasını engellediği, kanda ve idrarda birikerek sağlığı olumsuz yönde etkilediği, karbon monoksit (CO)'in ise, kandaki hemoglobin ile birleşerek oksijen taşınmasını aksattığı bilinmektedir. Bununla birlikte kükürt dioksit (SO2)'in, üst solunum yollarında keskin, boğucu ve tahriş edici etkileri vardır. Özellikle duman akciğerden alveollere kadar girerek olumsuz etki yapmaktadır. Ayrıca kükürt dioksit ve ozon bitkiler için zararlı olup; özellikle ozon, ürün kayıplarına sebep olmakta ve ormanlara zarar vermektedir.

Sorunu toplumsallaştırmak ve temiz hava ihtiyacını vazgeçilmez bir talep olarak siyasetin, politikacıların gündemine getirmek gerekiyor. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız. Evlerde ve iş yerlerinde enerji verimliliği ve ısı yalıtımı gibi konuları hayata geçirmeliyiz. Bisiklet de bir ulaşım aracı olarak görülebilmeli ve yurttaşlar belediyelerden bu konuda adım atmalarını talep etmeli. Kömür kullanmak zorunda kalanlar aldıkları kömürün analizini talep edebilirler. Isıl değeri yüksek, kükürt oranı düşük kömürler tercih edilmeli.