Hava Kirliliği Nasıl Önlenir?

Katı yakıtların tam yanmamasından meydana gelen katı parçacıkların bir gaz karışımı olan duman, hava kirliliğinin bir çeşididir ve görüş uzaklığını azaltıcı bir etkiye sahiptir. Hava kirliliğinin, sanatsal ve mimari yapılar üzerinde tahrip edici ve bozucu etkisi vardır. Bitkiler üzerinde ise öldürücü ve büyümelerini engelleyici olabilmektedir. Bu nedenle hava kirliliği hem canlıların sağlığı açısından hem de ekonomik yönden zarar vericidir.

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri atmosferde yüksek miktardaki zararlı maddelerin solunması sonucu ortaya çıkar. İnsanların sağlıklı ve yaşayabilmesi için teneffüs edilen havanın mutlaka temiz olması gerekir. Havanın doğal yapısını bozan ve kirleten maddelerin başka bir deyişle kirli havanın solunması, özellikle akciğer dokularını tahrip edici ve öldürücü olabilmektedir. Kirli havanın teneffüs edilmesi sonucu kalp gibi hassas organ ve dokularda fonksiyon bozuklukları, bronşit, amfizem gibi hastalıklara neden olabilmektedir.

Hava kirliliği, canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve/veya maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır. Yani hava kirliliği; atmosferin karbondioksit, karbonmonoksit ve kükürt gibi gazları gereğinden fazla içermesinden kaynaklanan bir çevre felaketidir. Hava %78 azot, %21 oksijen ve %1 oranında farklı gazlardan ve su buharı bileşiminden oluşmaktadır. Zararlı maddelerin havada birikmesine ve havanın bileşimini bozmasına hava kirliliği denilmektedir. Bu bileşimin bozulması ekolojik dengeyi bozarak canlıların sağlığına zarar vermektedir.

Kirlenen hava insanlık için büyük sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınma, iklimlerin değişmesi, doğal dengenin bozulması şeklinde sıralanabilmektedir. Ayrıca hava kirliliğinin sonucu olarak, solunum yolu hastalıkları oranı artmakta, kükürtdioksit ve ozon yeşil alanlara ve ormanlara zarar vermekte, havadaki artan karbondioksit miktarı sonucunda küresel ısınma meydana gelmektedir. Hava kirliliği kaynakları olarak gösterilen faktörler üzerinde yoğunlaşmak, üretimi havayı kirletmeden gerçekleştirilebilecek bir hale getirmek büyük önem taşımaktadır.

Sanayi yerleşimleri mümkün olduğunca konutlardan uzak yerlere kurulmalıdır. Fabrika bacalarında filtre kullanılmalı, yakıt olarak da doğal gaz tercih edilmelidir.Hava kirliliği ile mücadelede yeşil alanların artması büyük önem taşımaktadır. Hava kirliliği nedenleri ve sonuçları doğrudan insanlar ile ilgilidir. Çünkü bu kirliliğe insanların değişen yaşamları neden olurken ortaya çıkacak olumsuz koşullardan da yine insan sağlığı etkilenecektir. Bu unutulmamalı ve geleceğimiz için gerekli önlemler alınmalıdı

Bu kirliliklerle mücadelede bilinçli bireyler yetiştirilmelidir. Özellikle çocukların bu konuda duyarlı olmalarını sağlamak gelecek neslin bu konular üzerine daha etkin çözümler üretmeleri açısından önemlidir. Evleri ısıtmak amacıyla kullanılan kömürlerin düşük kalorili olmasına dikkat edilmeli ve yeni yapılacak binalarda da merkezi ısıtma tercih edilmelidir. Sobalı evlerde de düzenli olarak baca temizliği yapılmalıdır. Özel araç kullanımı azaltılmalı ve araçlardan çıkan egzoz gazı içinde filtre kullanımı zorunlu hale getirilmelidir.