Dünya'nın En Kurak Bölgesinde Havadan Su Elde Ediyorlar

Desert Twins, birlikte çalışan iki birimden oluşuyor ve biri enerjiyi alırken diğeri suyu oluşturur. Cihaz, su damlaları soğuk bir camın yüzeyinde göründüğü zaman olduğu gibi havadaki su buharını almak için yoğunlaştırma kullanır. Standart bir araba farı kadar enerjiye ihtiyaç duyan “Desert Twins” güneş enerjisiyle çalışıyor ve 12Volt, 50Watt'lık bir sistem kullanıyor.

Ekip tarafından ilk yapılan tasarımda başarılı olunamamıştı. Başarılı olamamalarının nedenleri içerisinde en önemlisi çölde bulunan hava içerisindeki su partiküllerinin yoğuşması için gerekli sıcaklığın elde edilememiş olmasıydı.  Normalde havadaki su partiküllerinin gaz formdan sıvı forma geçebilmesi için soğutularak yoğuşturulması gerekmektedir. Bu şekilde gaz halde bulunan su molekülleri, düşen sıcaklık ile birlikte birbirleri ile daha çok çarpışarak kısıtlanan hareketleri ile birlikte sıvı forma geçebilmektedirler. ekibin önceki yaşadığı sorunlardan bir tanesi su forma geçebilmesi için gaz haldeki su moleküllerinin yeteri kadar soğutulamamasıydı.

Bir diğer sorun ise ilerleyen dönemler gerekli soğukluk sağlanmasına rağmen o soğukluk korunamadığı içn gaz halden sıvı hale geçen su moleküllerinin varolan çöl sıcaklıkları nedeniyle tekrar buharlaşarak gaz hale geçmesiydi. Ekibin başardığı en önemli noktalardan biri de bu konuda oldu. Ekip havada bulunan su moleküllerinin yoğuşması için gerekli sıcaklığı sağlayabilmenin yanında bir de sıvı hale geçebilen moleküllerin tekrar buharlaşmasını engelleyebildiği için hem buz hem de sıvı formunda su elde edebildiler.
Sahra Çöü’nde yapılan çalışmalarda elde edilen deney sonuçları oldukça verimli görünüyor. Geliştirilen yeni cihazlara verilen isim ise

SunGlacier, iklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda umut ve değişimi sağlayacak bir katkıda bulunmak isteyan Hollandalı sanatçı Ap Verheggen tarafından oluşturuldu. Verheggen, iklim değişikliğinin kültür değişikliği anlamına geldiğini söylüyor ve insanların bunun anlamını ve modern toplum hakkında düşünmesini istiyor.