Değişen İklim Koşulları Volkanları da Etkiliyor

Küresel ısınma yeni deprem ve volkanlar oluşmasına neden olmuyor. Ancak küresel ısınma nedeniyle eriyen buz kütleleri yerkürede değişimlere neden olup zaten yaşanması beklenen sarsıntı ve volkanların tarihini erkene alıyor. Araştırmalar üzerindeki buz tabakası ne kadar büyükse fayın hareketinin o kadar yavaş olduğunu gösterdi. Eriyen buz kütleleri nedeniyle yükselen deniz seviyesi faylarda ve yerkürenin katmanlarında oluşan enerji ve stresi artırıyor.

Buz kaybı kara parçası altında bulunan fayları ortaya çıkarıyor. Yükselen deniz seviyesi de kıyıya yakın olan ve bir deprem beklenen fay hatlarında gerginliği artırarak deprem zamanını erkene çekiyor. Volkanlardan yayılan kül ve dumanın iklim değişikliğine neden olduğu düşünülürken bu durumun tam tersi olabileceği yönünde görüşler ortaya çıktı. Yani aslında bu kül ve dumanın nedeni iklimlerdeki değişim olabilir. Bu duruma açıklama Fransa’daki Clermont Auvergnever Üniversite araştırmacılarından geldi. Yapılan araştırmalara göre dünya üzerindeki buzulların volkanlar üzerinde yapısal denge sağlamak gibi bir etkisi vardır. Bu yapısal denge sonucu volkanik aktiviteler pasif şekilde kalıyor volkanlar patlamıyordu. İklim değişikliği ve buzulların gitgide erimesi sonucu bu dengede ciddi bozulmalar mevcut.

Yapılan çalışamalar sonucu Kanada’da bulunan yüzlerce inaktif volkanın aktifleşme riski altında olduğunu yukarıda anlatılan değişimler ve sonuçları üzerinden yorumlandı. Son araştırmalar Kanada’nın Vancouver bölgesinin kuzeyinde yer alan Meager Dağı çevresinde yoğunlaştırıldı. Volkanik aktivite açısından bir risk barındırdığı düşünülüyor. Hem de iklim değişikliği neden sonuç bağlantısı açısından önemli bir örnek oluşturabilir.