Çevre Kirliliği ve İklim Değişikliği

Çevre sorunları özellikle geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya gündemini işgal eden en önemli sorunlardan biri olmuştur. Kuşkusuz bu çevre sorunlarının daha önce var olmadığı anlamına gelmemektedir. Nüfusun artışı, kentleşme ve sanayileşmenin hızlanması gibi faktörler dolayısıyla çevreye bırakılan atıkların gerek miktarı gerekse türlerinde artış olmuştur.

Çevre kirliliği başlıca hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ve gürültü kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır.Fosillerin yakılarak, enerjiye dönüştürülmesinin bir süre sonra çevre kirliliğine sebep olduğu anlaşıldı. Bunun yanı sıra ağaç ve orman eksikliği de havadaki oksijen yetersizliğine sebep oluyor. Bir de üstüne sanayileşmenin artması sonucu dünyanın sıcaklığı giderek artmaya başladı.

Çevre kirliliğin zararlı etkileri cansız varlıklar üzerinde de kendini göstermektedir.  Çevre kirliliği hava kirliliğinde olduğu gibi binalar, araç ve malzemeler üzerinde de olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Çevre kirliliğinin boyutlarının ve zararlı etkilerinin artması kalkınma ve büyüme  çabalarında çevre konusuna olan duyarlılığı artırmıştır.

Bu çabalar özellikle gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye düşürmeden  bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılamak olarak ifade edilen “sürdürülebilir kalkınma” kavramının gerek ulusal ve gerekse uluslararası boyutta önem kazanmasına neden olmuştur. Bu ise  kalkınma ve büyüme çabalarında doğa ve çevrenin azami ölçüde korunmasına yönelik titizlik göstermek gerektiğinin ne kadar önemli olacağını ortaya koymuştur.

Küresel iklim değişikliğinin temel nedenleri; nüfus artışı ve buna bağlı enerji tüketimi, toprak kullanımı, uluslararası ticaret ve ulaşım gibi diğer insan aktivitelerindeki artış ile sanayinin gelişmesidir. İklim değişikliğinin asıl nedeni küresel ısınmadır. Bunun sebebi ise atmosferdeki "sera gazlarının" artmasıdır. Sera gazı emisyonlarının insan faaliyetleri ile arttığı bilinmektedir. Karbondioksit (CO 2) en önemli sera gazı olup; araç egzozlarından, ısınma amaçlı yakılan yakıtlardan, fabrika bacalarından atmosfere bırakılmaktadır.