Aşırı Isınan Şehirler Nasıl Tedbir Alıyor?

Şehirlerimiz giderek daha da ısınıyor. Binalar, klima sistemleri, trafik ve endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan ısı salınımı tabiat dengesini bozuyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin görüldüğü günümüzde şehirleri kentsel yaşam için daha sağlıklı hale getirmek önem kazanıyor. Birleşmiş Milletler(BM) tahminlerine göre 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 70’i şehirlerde yaşıyor olacak. Bu öngörü kentsel ısınmanın takip ve kontrolüne olan önemi daha da arttırıyor.

Avrupa şehirlerinin çoğunun, bu yüzyılın sonunda yaz mevsiminde 10 dereceye kadar daha sıcakolabileceği yönünde tahminler var. Yaz mevsiminde çok sıcak olan şehirler, yeni binaların çatılarında bahçe yapılmasında, mevcut çatıların açık renk boyanmasında, yolların açık gri olmasında, sokaklara ve açık alanlara ağaç dikilmesindeısrar ederek çeşitli önlemler alıyorlar.

Alınacak bu tedbirlerin sıcaklık artışı üzerine yararlı olduğu çalışmalar tarafından belirlenmiştir. Yapılan araştırmalara göre bu tedbirlerin uygulandığı alanlarda sıcaklık değerlerinin 2 ile 3 derece arasında azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmaya göre sıcaklık etkisini azaltan başka bir faktörde güneş panelleridir. Güneş panelleri siyah olmasına rağmen güneş ışığını absorbe etmekte ve kentsel sıcaklık artışı üzerine de azaltıcı etki yapmaktadır.