Ağaçlandırma Ve Karbon Tutma

İklim değişikliklerinin sebebi olan, havada gereğinden fazla biriken karbondioksit ile mücadele eden ağaçlar, havadaki kötü kokuyu ve kirli gazları emer. Canlılar için vazgeçilmez olan oksijeni üretir. Ağaçlar, bulundukları yerdeki sıklığa göre havayı on iki dereceye kadar serinletebilir. Böylece serinlemek için harcanan enerjiyi azaltarak, enerji tasarrufu sağlar. Ağaçlar buharlaşmayı azalttığı için sudan tasarruf sağlanır. Ayrıca her ağaç kullandığı suyun fazlasını yeraltı sularına geri verir. Eğimli yerlerde erozyonu önleyerek toprak kaybını engeller. Ağaçlar ultraviyole ışınlarını yarı yarıya kadar azaltırlar. Meyve veren türleri, canlılar için gıda temin eder. Araştırmalara göre; ağaçlandırmanın fazla olduğu yerde yaşayan kişiler, ağaçlandırmanın az olduğu yerdekilere göre psikolojik olarak daha sağlıklıdır.Milli geliri ve istihdamı arttıran ağaçlandırma çalışmaları, başta Orman Ve Su İşleri Bakanlığı olmak üzere bir çok kurum ve kuruluş tarafından desteklenmektedir. Kamu ağaçlandırma çalışmaları, özel ağaçlandırma çalışmaları,hatıra ormanı çalışmaları, karayolu ağaçlandırma çalışmaları olarak çeşitlenir. Kamu ağaçlandırma çalışmaları, devlete ait ormanlarda devlet eliyle yapılmaktadır.

Özel ağaçlandırma çalışmaları; özel kurumların, kayın, ladin, ceviz gibi getirisi yüksek ağaçları ekip kullandığı bir çalışmadır. Böylece ağaç endüstrisi için mevcut ağaçlar tüketilmemektedir. Hatıra ormanları, kurumların talebi üzerine düzenlenir. Karayolu ağaçlandırma çalışmaları da estetik amaçlıdır. Çalışmalar dört aşamadan oluşur. İlk olarak itfaiye ve servis yolları yapılır. İkinci olarak saha hazırlanır. Üçüncü aşama dikim, dördüncü bakım ve sonuncu da korumadır.81 İlde 81 Orman Projesi, Ülkem İçin Ormanlar Projesi, Hatıra Ormanları, Meşe Projesi, Sakız Ağacı Klon Parkı Projesi, Antep Fıstığı Üretiminde Verim Ve Kalitenin Arttırılması olarak altı tane karbon tutma projesi vardır. Karbon tutma projeleri, ağaçlandırma için önemlidir. 81 İlde 81 Orman Projesi’nde sponsor İş Bankası’dır. Ağaçlandırılacak sahaların temini ve bakım çalışmalarından Orman Ve Su İşleri Bakanlığı sorumludur. Çalışmaları izleyip, değerlendirip, kontrol edip, raporlama görevi TEMA Vakfı’nındır.