Sıfır Atık Projesi

ÇSB tarafından geçen sene Başbakanlık ile koordineli olarak devreye konan israfı önlemek, doğal kaynakları verimli kullanmak amacıyla başlatılan çevreci farkındalık projesi olan sıfır atık projesi, 2023 ile birlikte ülke genelinde tamamen yaygınlaştırılacak ve tüm kurum ve kuruluşlarda tamamen zorunlu kılınacak. Bu nedenle söz konusu sıfır atık projesi tüm detaylarıyla ele alınması gerekmektedir. Başta katı atık olmak üzere tüm çevreye verilen zararlar aslında kendimize verdiğimiz zararlar demektir.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.

Sıfır atık projesinde 7 aşama bulunuyor. Bu aşamaların her biri verimin artırılması, israfın önlenmesi ve eldeki mevcut doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması amacıyla sıfır atık projesi eylem planı ifade etmektedir. Bunlar şöyledir;
a) odak noktası kurumda raporlama, temizlik ve gözlem aşamalarından oluşacak.
b) mevcut durum tespiti kurumun çevreci olma konusunda yüklendiği sorumluluğun ne düzeyde olduğunun tespiti
c) planlama mevcut doğal kaynakların kullanılması konusunda nasıl bir yol ve yöntem izleneceğinin planlanması, buna yönelik kurum içi çalışanların eğitim takvimi
ç) ihtiyaçların belirlenmesi ve temin planlama yapılmasının ardından atık maddelerin gruplara ayrılarak ayrıştırılması, depolanması, biriktirilmesi
d) eğitim ve bilinçlendirme sadece kamu kurum ve kuruluşlarının değil toplumun topyekün bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi
e) uygulama aşamasında ise bu teorik süreçlerin uygulanmaya geçilmesi
f) raporlama aşamasında ise her ay mutlaka çalışmaların rapor edilmesi aşamalarından oluşur.
Sıfır Atık Projesinde Renkler
Sıfır atık projesindeki renklere de yer vermek gerekir. Bu projede yer alan birtakım renkler ve  anlamları şunlardır:
– mavi renk grubu kağıt atıklar
– sarı renk grubu plastik atıklar
– siyah renk grubu geri dönüştürülemeyen atıklar
– beyaz renk grubu yemek atıkları
– mor renk grubu ise ekmek atıkları olarak karşımıza çıkar.