Kimyasal Atık Nedir?

Kimyasal atık, insanların sağlığına ve çevreye ciddi zararları olan, ekolojik dengeyi bozan ve çevre yapıyı bozacak riskler içeren atıklar olarak tanımlanmıştır. Tıbbi atıklar, yağ ve sıvı yakıt atıkları, belli başlı kozmetik ve endüstriyel atıklar, evde kullanılan bazı ürünler, tıbbi ilaçlar, hatta bazı hobi malzemeleri(ör.fotoğraf makinesi malzemeleri) olarak sınıflandırabiliriz.

Tıbbi atıklar kimyasal atıkların en önemli ve bertarafı en zor olan üyesidir. Laboratuar atıkları ve burada kullanılan kimyasal madde atıkları, farmosotik atıklar, eski ilaçlar, eritici ve mikrop öldürücü temizlikte kullanılan maddeler, anestezide kullanılan gazların kalıntıları, sterilizasyon için kullanılan gazların kalıntıları ve tabii ki laboratuar cihazları atıkları.

Doğadaki tüm canlılar çevreye bırakılan veya atmosfere salınan gazlardan etkilenmektedir. En önemlisi ise kimyasal atıkların insanlara zararları konusunda önlem alınmamasıdır. Evlerde kullanılan kimyasal ve tıbbı atıkların kontrolsüz kullanımı ve dışarıya atık olarak bırakılması ciddi anlamda çevreye zarar vermektedir. Bunlardan örnek vermek gerekirse; kullanılan tıbbi araç gereçler, ilaçlar, pillerden oluşmaktadır. Bu maddeleri kimyasal atık geri dönüşüm noktalarına bırakılması gerekmektedir. Bunların yanı sıra bazı metal çeşitlerinin bilinçsiz doğaya salınması da insan sağlığı için tehdit oluşturmaktadır.

Ozon tabakasının tahribi, asit yağmurları, sera tesiri, hava, kara , yeryüzü ve yeraltı sularının kirlenmesi, ormanların ve tarım alanlarının azalması yani kısaca hayat alanının kısalması çevreye bilinçsizce verdiğimiz zararların ve başlıca kimyasal atıkların kontrolsüzce yaşam döngüsüne girmesine izin vermemizle ortaya çıkmıştır. Kullandığımız her deodorant ve/veya sprey ozon tabakasının incelmesine bu da cilt kanserlerinin artmasına yol açmaktadır. Petrol ve kömür gibi fosil yakıtların kullanımı da sera etkisini açıklayıcı temel nedendir. Atmosfer ısısının artması , bugünlerde iyice kendini hissettiren kuraklık, buzulların erimesi çevreye verdiğimiz zararların bize dönüşümüdür.