Kağıdın Geri Dönüşüm Süreci

Kağıt geri dönüşümü uygulanabilirlik açısından en kolay olan maddedir. Kağıt ve ambalaj atıkları atık zincirinde büyük miktarda yer alırlar. Bu yüzden geri dönüşümleri çevreye büyük ölçüde fayda getirecektir. Zira üretimi sırasında yok olan ağaç ve doğal kaynakların başında enerji tasarrufu ihtiyacı en aza indirgenecek ve atık olarak elden çıkarılması gereken kağıt miktarı da azaltılarak çöp alanlarının dolması engellenecektir.

Sağlıklı bir geri dönüşümün oluşabilmesi için bireylerin koyacağı katkı yadsınamaz. Kağıdın başarıyla geri dönüştürülebilmesi için en öncelikle yeteri miktarda atık kağıdın toplanabilmesi gerekmektedir ki dönüşüm işlemi ekonomik olarak tamamlanabilsin...Buna ek olarak atık kağıtların biriktirilmesi sırasında diğer atık türleriyle temasa girmemeleri ve dolayısıyla kirletilmemeleri gerekmektedir.Atık kağıtlar yemek atıkları, plastik, metal ve diğer çöp atıklarından ayrı bir yerde biriktirilmelidir.

Kağıtların üretimi için ağaçların kullanıldığı ve ağaçların da yaşayan dünyamızın can damarları olduğunu unutmamamız gerekir. Kesilen, yok edilen her bir ağaç çocuklarımızın geleceğini olumsuz yönde etkileyebilir. Eğer 1 ton kağıt geri dönüşümle tekrar kullanılabilir hale getirilirse yaşayan yaklaşık 20 adet ağaç kesilmez ve dünyamıza oksijen üretmeye devam edebilirler.

Kağıt atıklar için neler yapmalı sorusunun yanıtı ise çok basittir. Defter, kitap, gazete, dergi, karton gibi kullanılan kağıt ürünlerini buruşturup çöpe atmak yerine bu atıkları toplama ünitelerine atabilirsiniz. Böylelikle atıklar, geri dönüşüm için gerekli tesislere iletilebilir. Ülkemiz genelinde bu konu ile ilgilenen pek çok kuruluş ve kağıt toplama kutusu bulunmaktadır. Sokaklarda ve hatta alışveriş merkezlerinde bile bahsettiğimiz bu toplama ünitelerine rastlayabilirsiniz.