Güneşte Kalan Plastik Tehdidi

Plastikler doğada hazır bulunmaz, doğadaki elementlere insan tarafından müdahale edilmesi ile elde edilir. Elde edilmesi belli bir sıcaklık ve basınçkatalizör kullanılarak monomerlerin reaksiyona sokulması ile olur. Plastik ilk üretildiğinde toz, reçine veya granül halde olabilir. Genelde plastikler petrol rafinerilerinde kullanılan ham petrolün işlenmesi sonucu arta kalan malzemelerden elde edilir. Yapılan araştırmalara göre yeryüzündeki petrolün sadece % 4 lük bir kısmı plastik üretimi için kullanılmaktadır.

Plastikler, doğada kaybolmadığı için geniş çaplı ve uzun soluklu tehlike arz ediyor. Küresel ısınmanın hızlanması konusunda başlıca nedenlerden biri olan sera gazının açığa çıkması durumu plastikler için söz konusu oluyor. Güneşe maruz kalan plastikler normalde olduğundan çok daha fazla probleme yol açıyor. 

Güneş ışınlarına maruz kalan plastiklerde etilen ve metan gibi gazların salınımı olduğu tespit edilmiş. Bilhassa plastik poşetlerin yapımında kullanılan polietilenin sera gazı salınımı konusunda büyük katkısı olduğu biliniyor. Plastiklerin kullanım alanları genişletildikçe sayılarının artmasından mütevellit gün geçtikçe çok daha fazla miktarda sera gazının açığa çıkacağından endişe ediliyor.