Geri Dönüşümlü Atık Su Nedir?

Suyun, içme suyu dışındaki uygulamalar veya içme suyu yerine yeniden kullanımının, su açısından sıkıntılı bölgelerde kuraklıktan kurtaran su kaynağı olabilecek en etkin su kıtlığı çözümlerinden biri olduğu uluslararası alanda kanıtlanmıştır. Elde edilenlerin %30-70 kadarı kamu su kaynağı olduğundan, bu önemli ölçüde yararlı olabilir. AB Atık Sular Direktifi, atık suların mümkün olan her yerde yeniden kullanılması gerektiğini belirtmiştir.

Güvenli suların yeniden kullanımı, su mevcudiyetini artırmakta, yüzey sularına gıda atıklarını azaltmakta ve endüstrinin üretim maliyetlerini düşürebilmektedir. Avrupa’nın, üye ülkelerin bu kuraklıktan arınmış ve değerli su kaynaklarından yararlanabilecekleri şekilde, en uygun uygulama pratiklerini geliştirmek suretiyle, hangi uygulamalara ve pratiklere ihtiyaç duyduğunun tanımlaması gerekmektedir.

Yüzyıllar boyunca atık suların yeniden kullanımı, ekin tarlalarına arıtılmamış atık sularının sulama ve gübreleme amacıyla atılması şeklindeki basit bir yöntemden, tarımsal, endüstriyel şehirsel ve hatta evlerde kullanımına izin veren karmaşık bir ıslah sürecine doğru evrim geçirmiştir.

Arıtılmış atık sular, tarımda sulama için alternatif bir su kaynağı olarak kullanılabilirler. Tarım, dünyadaki su talebinin yaklaşık %60’ını temsil ederken, kentsel rekreasyon alanlarının ve spor tesislerinin sulanmasından kaynaklanan gereksinimler de yüksek bir talep yaratmaktadır. Akdeniz ülkelerindeki suyun kıtlığı, tarihsel açıdan, bu ülkelerin arıtılmış atık sularını uygun biçimlerde tarımda kullanmalarına yol açmıştır.

Arıtılmış atık suları, golf sahalarının ve insanların toprakla temas ettiği rekreasyon alanları da dahil birçok yeşil alanların sulanması amacıyla da alternatif su kaynağı olarak kullanılabilir. Bunlar, yapay olarak yaratılmış olan rekreasyon amaçlı suların desteklenmesinde ve önemli ekolojik yararların bulunduğu ve bunların sonuç olarak toplumun da çıkarına olacak biçimde sonuçlar yaratacağı sulak alanların ıslah edilmesinde ve bakımında da kullanılabilir.

Yeraltı filtrasyonu ve bunun yerüstü sularına eklenmesiyle içme suyu kaynaklarının doğrudan doğruya eklenmesi ilave bir kullanım olabilir. Kuzey Avrupa’da, kuru yaz koşullarında içilebilir kaynaklarının %70’i için dolaylı içilebilir suların yeniden kullanımına bel bağlamış birçok kent bulunmaktadır. Teknik olarak, henüz kamuoyunda kabul edilebilir hale gelmemiş olmasına rağmen, bunun doğrudan doğruya içme suyu kaynağı olarak kullanılması bile mümkündür.