Geri Dönüşüme Girmeyen Maddeler

İçerisinde az miktarda bulunan cıva elementinden dolayı floresan lambalar özel bir dikkat gerektirmektedir. Floresan lambalar, geri dönüşüm kutusuna atılmadan önce içindeki cıvanın tükendiğinden emin olunmalıdır. Aksi halde, cıva ekosistem ve geri dönüştürülebilen ürünler için tehlikeli hale gelmektedir. Çoğu geri dönüşüm tesisi, floresan lambaların güvenilirliğini sağlayan bir çalışma olmadığından floresan lambaları geri dönüşüme kabul etmez.

Plastikle beraber birçok çeşitli materyal içerdiğinden oyuncaklarda maddelerin ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi mümkün olmaz. Oyuncaklar, geri dönüştürülememesine rağmen doğa ve canlılık için büyük bir tehlike oluşturmamaktadır çünkü nesiller boyu kullanılabilir veya oyuncak bağışında bulunulabilir.

Gündelik hayatta sıkça kullanılan tek kullanımlık bardaklar kâğıttan yapılmış olmasına rağmen sıcağı geçirmemesi göz önünde bulundurularak hammaddesi olan kâğıt balmumuyla kaplanmıştır. Geri dönüşüm tesislerinde balmumu ve kâğıdı birbirinden ayırmak mümkün olmadığından geri dönüştürülemeyen maddeler arasındadır.

Modern hayatın vazgeçilmez ürünler olan kağıt havlu ve mendiller kâğıttan yapıldığı için geri dönüştürülebilen maddeler olarak düşünülür. Fakat geri dönüşüm tesislerinde yer alabilmek için standart ölçülerin altında kalan küçük maddelerdir. Ayrıca kâğıt havlu ve mendil günlük hayatta sık kullanılan materyaller olduğundan üzerleri yağ ve yiyecek kalıntılarıyla kaplı halde çöpe atılır. Geri dönüştürülebilen maddelerin kirlenmesine sebep olur.

Son dönemlerde oldukça dikkat çeken plastik poşetler geri dönüştürülebilir olmakla beraber farklı bir sisteme ihtiyaç duyarlar. Plastik poşetler, yapısından kaynaklanan esneme özelliğiyle geri dönüşüm tesislerindeki makinelere takılıp çalışmalarını engelleyecek hasarlar verir. Geri dönüşüm istasyonları poşetin içine koyduğunuz geri dönüşümlü maddeleri açmayacaktır. Plastik poşetlere sardığınız geri dönüştürülebilen ürünleri geri dönüşüm kutusuna attığınızda sadece çöpe atmış oluyorsunuz.

Son araştırmalarında strafor köpüğün geri dönüştürülme işlemlerinin milyonlarca yıl alacağını bildirdi. Araştırma sonuçları baz alınarak strafor köpük kullanmak yerine alternatif materyallerin aranması dünyanın eşsiz doğası için ideal çözümlerden biri.

Birtakım cam ürünleri de geri dönüştürülemez. Tüm camlar aynı yapım sürecinden geçmez ve cama ihtiyacınız olduğunda birçok çeşidiyle karşılaşırsınız. Pencereleri, bardakları ve aynaları yapmak için kullanılan camlar erime sıcaklığını değiştiren kimyasallarla işlenir. Bu tür camlar geri dönüşüm tesislerinde makinelere zarar verebilir. Aynı zamanda kırık camlar da işçilere zarar vereceğinden geri dönüşüm tesisleri tarafından kabul edilmez.