Geri Dönüşüm Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Geri dönüşüm, artık ihtiyaç duyulmayan, eskiyen ya da kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır. Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilebilme olanağı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek üretim sürecine yeniden dahil olmasıdır. Geri dönüşüme olan ihtiyaç, savaşlar nedeniyle ortaya çıkan kaynak sıkıntılarıyla baş göstermiştir. Savaş sırasında kaynakları tükenme noktasına gelen büyük devletler çeşitli geri dönüşüm kampanyaları yaparak hammadde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmışlardır. 

Nüfusun artması ile beraber insanların tüketim maddeleri de aynı oranda artış göstermekte ve bu maddelerden çıkan atık madde miktarı da artmaktadır. Çöp olarak ürettiğimiz birçok atık evlerimizde, ofislerimizde veya okullarımızda, bilinçli bir şekilde geri dönüşüm odaklı farklı alanlarda biriktirilmesi ile ekonomiye geri kazandırılarak enerji, su, doğal kaynaklar gibi bir çok alanda tasarruf yapmamızı sağlar.

Geri dönüşümde kabaca 4 aşama bulunur. Atıkların ayrı olarak toplanması birinci aşamadır. İkinci aşama atıkların ayrıştırılması ve sınıflandırılarak kategorize edilmesidir. Daha sonra atık çeşitli işlemlerden geçerek yeni bir malzeme haline getirilir. Daha sonra tekrar ekonomik döngüye kazandırılmak için hazırdır.


Doğal kaynakların korunmasını ve enerji tasarrufunu sağlar. Atık miktarını azaltarak çöp depolama işlemlerini kolaylaştırır. Hava ve çevrenin kirlenmesini önler. Yararlı atıkların boşa gitmesini önler. Ekonomiye katkı sağlar.

Kimyasal atıklar, Cam, Kağıt, Alüminyum, Plastik, Piller, Motor yağı, Akümülatörler, Beton, Organik atıklar, Elektronik atıklar, Demir, Tekstil, Ahşap, Metal tamamıyla geri dönüştürülebilir ürünlerdir. Ancak geri dönüşüm, her madde için farklı şekillerde işleme alınır.