Geri Dönüşüm İle İlgili Sivil Toplum Örgütleri

Geri dönüşebilir malzemeler, ekonomi açısından da çok faydalı. Baktığımız zaman, refah seviyesi yüksek olan ülkelerin ortak özelliklerinden biri de cam, plastik, metal gibi doğada çok zor yok olan malzemeleri doğaya karıştırmaması ve onları yeniden kullanması. Böylece hem çevre korunuyor hem hammade tükenmiyor hem de su ve enerji tasarrufu sağlanıyor. Toplumu bu konuda bilinçlendiren örgütler, aynı zamanda belediye ve diğer idari bilimleri de harekete geçiriyor.

TEMA

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ya da kısaca TEMA, 11 Eylül 1992 tarihinde kurulmuş olan çevreci vakıftır. Erozyon ile mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması temel amaçlarındandır.

ÇEVKO

Çevre Koruma Ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı - ÇEVKO, İstanbul'da yerleşik bir sivil toplum kuruluşudur. 1 Kasım 1992 tarihinde kurulan vakıf; ambalaj atıklarının geri kazanımında Türkiye'nin önde gelen yetkilendirilmiş kuruluşu olarak kalmak vizyonunu öngörmektedir.

TAP

TAP Derneği olarak ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde Türkiye’de taşınabilir pil sektörünün gelişmesi ve atık pillerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemek için atık pillerin toplanmasına, taşınmasına, geri kazanılmasına ve/veya bertarafına dair yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.,

PAGEV

PAGEV, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum örgütlerinden biridir. Mevcut 750'ye yakın mütevellisi ve 1750 ilişkili şirketle Türkiye'deki plastik sektörü değer zincirinin ciro olarak % 88'indan fazlasını temsil etmekteyiz.

Türkiye plastik sektörü yeniliklerin önünü açarak, vatandaşlara kaliteli bir yaşam ve kaynak verimliliği imkanı sağlayıp iklimi korumakta ve Türkiye'de refaha önemli bir katkı sağlamaktadır. 250 binden fazla insan yaklaşık 14,000 şirkette (sektörde yer alan, çoğunluğu küçük ve orta ölçekli şirketler) çalışarak yıllık 34 milyar dolardan fazla bir ciro yaratmaktadır. Plastik sanayisinde PAGEV'in temsil ettiği değer zincirinde polimer üreticileri, mamul üreticileri, makina üreticileri ve kalıpçılar bulunmaktadır.

WWF

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, doğanın zarar görmesini durdurmayı ve verilen zararları onarmayı amaçlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. 1961'de World Wildlife Fund olarak kurulan kuruluş, genişleyen çalışma alanıyla adını şimdiki haline değiştirmiştir.