Atıklardan Enerji Üretimine Dev Yatırım

Konvensiyonel enerjilerden daha az zararlı ve yenilenebilir olan güneş, rüzgâr, jeotermal kaynaklarını kullanarak enerji üretmeye çalışıyor. Bu sayede hem çevreye karşı daha duyarlı olunması sağlanıyor hem de enerji üretirken gerekli hammadde sorunu ortadan kaldırılıyor. Bu enerji yöntemlerinden farklı bir yöntem daha kullanılıyor ve bu yöntem atık ürünlerden enerji üretilmesini sağlıyor. Dubai bu konu hakkında bir takım yeniliklere ve yeni çalışmalara gitme kararı aldı.

Zengin bir yerleşim yeri olan Dubai gerekli enerji ihtiyacını sadece fosil yakıtlardan karşılamıyor. Fosil yakıtların yerine yeni alternatifler üretiyor. Dev güneş enerjisi panelleri yapılan Dubai’de 1 GW güce sahip enerji santralleri üretiliyor ve kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde Dubai yeni bir enerji üretme metoduna yöneldi. Oluşan atıklardan enerji üretmeyi hedefleyen Dubai bu konudaki çalışmalara başladı.

Çalışmaların 2020 yılına kadar devam etmesi ve 2020 yılında tam anlamıyla hayata geçirilmesi bekleniyor. Kentsel atığın büyük bir kısmı enerji üretiminde kullanılacak. Yüzde 60’a yakın kentsel atık enerji üretiminde kullanılarak hem geri dönüşümleri sağlanmış olacak hem de enerji üretimi sağlanmış olacak. Bu enerji üretimi ile 120 bin ’in üzerinde eve enerji dağıtımı sağlanmış olacak.

Dubai yaklaşık olarak 8000 ton atık üretiyor. Bu üretim rakamı bir güne ait rakamdır. Kurulması planlanan santrali ile günde 5000 ton atığın dönüştürülmesi hedefleniyor. 185 megavat enerji üretilmesi ve bu üretimi sağlanan enerji ile 120 000 eve enerji sağlanacağı belirtiliyor. Bu enerji üretimi ile Dubai’nin yıllık olarak gerekli enerji ihtiyacının yüzde 2’si karşılanacak. Bu santral 2 hektarlık alana inşa edilecek. En büyük atık ile çalışan enerji santrali olacağı düşünülüyor.