Atık Yönetimi Yönetmeliği Hakkında Merak Edilenler

Söz konusu atık yönetimi yönetmeliği 2018 yılına ait yönetmelikte atık yönetimin amaçları ibaresine yer verilmektedir. Atıkların depo edilmesi ve bertaraf edilmesi sürecinde kesinlikle insan sağlığına ve çevreye zarar verilmemesi, atık oluşumunun önüne geçilerek israfın önlenmesi, geri dönüştürülebilir üretimin sağlanması amaçlanmaktadır. Bunun dışında atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümü konusu da amaçlar arasında yer alır.
Atık yönetimine önem verilmesi amaçlanmaktadır. Bu da denetim ile sağlanacaktır. Yönetmelik amaçlar kısmında bu tür önemli detaylara yer vermektedir.

Yönetmeliğin Kapsamı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atıkların türleri ve sınıflandırılması üzerine bu alanı oluşturmuştur. Buna göre atık yönetiminde atıklar atmosfere dayalı gaz emisyonları, radyoaktif atıklar, patlayıcı ve yakıcı atıklar, biyogaz atıklar, hayvansal atıklar ile tıbbi atıklar olarak kapsama alınmıştır.

Bu atık yönetimi tasnifinde esas alınan kriterler baz alınarak değerlendirilmelerin yapılması gerekmektedir. Böylece her birinin kendine ait bir özelliğinin olduğunu rahatlıkla ifade etmemiz olanaklı olacaktır. Tüm bu unsurlar yönünden değerlendirilecek olunursa her anlamda atık sisteminin kaliteden ödün verilmeden yüksek standartlara dayanılarak geliştirilmesi amacına gidilmektedir. Bu amaçlar yönünden de her anlamda 21. yüzyılda gerek çevre sağlığının gerekse insan sağlığının dünya standartlarına çıkarılması esas alınmaktadır.

Ayrıca madenlerin aranması, çıkarılması, işleme tabi tutulması veya depolanması sırasında oluşan atıklar ve inşaatlar ile yıkıntı atıklarının tanımasında EK-4 atık listesinin değerlendirmeye alınacağı belirtilmektedir. Tehliklerin özelliği ise EK-3/A ile açıklanmaktadır. Bu tür durumlarda yönetmeliğin hangi hükümlerinin işleme alınacağı net bir şekilde açıklanır. Yönetmelik ayrıca tek tek kavramları tanımlamıştır. Ambalajın tanımından  Atık üreticisi kimdir sorusuna kadar teknik tüm terimlerin karşılığı madde madde sıralanmaktadır.

Görev ve Yetkiler

Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere tüm kamu yararına hizmet veren kurum, kuruluş ve tüzel kişiliklerin atık yönetimi yönetmeliği nedir konusunda duyarlılıklarının artırılmasına dayalı olarak bakanlığın görevli bulunduğu hizmet bütünlüğünü esas alan yaklaşım tarzı olarak karşımıza çıkar.

Söz konusu hizmetler prensibinde değerlendirilerek atık yönetimine ilişkin olarak gerekli kurum içi eğitimlerin verilmesi, atık yönetimi planlamasının oluşturulması ve yıl sonunda raporlar hazırlanarak il müdürlüklüklerine iletilmesi esasına dayanan süreçleri teşkil etmektedir. Bu süreçler dikkate alındığı zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığının atık yönetimi konusunda diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çalışacağını belirtmek gerekir.

Görevlere kısaca göz atacak olursak, Bakanlık şu şekilde sıralamaktadır:

Doğal kaynakların az kullanımı ve temiz teknolojilerin geliştirilmesi
İnsan sağlığına en az zarar verecek şekilde üretimin gerçekleştirilmesi
Ürünlerin bu ilkeye göre tasarlanması ve pazarlanması
Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda yeniden kazanımın yollarının aranması,
Bakanlık tarafından atık işleme tesislerine yönelik şekilde temiz üretim teknolojilerinin kullanımını kolaylaştıracak teknolojilerin oluşturulması.
gibi görevler yer almaktadır.