Ambalaj Üzerindeki İşaretler ve Anlamları

Ambalaj atıklarının geri toplanması, yeniden kullanılması, geri kazanımının kolaylaştırılması ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla ambalajlar üretimleri sırasında işaretlenir. İşaretleme gönüllülük esasına dayanır. 

– Sembolün merkezine ambalajın üretildiği malzemenin türünü temsil eden numara, altına da büyük harfler ile malzeme türünü temsil eden kısaltma yazılır.
– PET ürünün polietilen tereftalat malzemeden üretildiği anlamına gelir.

– PVC yüksek yoğunluğa sahip polivinil klorür malzemeden üretildiği anlamını içerir. 
– Geri dönüşüm işareti söz konusu ürünün geri dönüşümlü olduğunu ifade eder.
– Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre ambalaj üreticileri tarafından kullanılan, ambalajın türünü belirten kısaltma ve malzeme türüne ait numara bulundurulur.

Belli başlı ürünler arasında patlayıcı ürün, oksitleyici ürün, alevlenebilen ürün içeren uyarı sembolleri yer almaktadır. Öte yandan değerlendirildiği zaman yine toksik ürün ve ciltle teması halinde tahriş edebilecek yapısının bulunduğu özellik de yer almaktadır. Patlayıcı ve yanıcı özellikli ürünlerden bir diğeri olarak sıkıştırılmış gaz içeren, patlayabilen özellikteki uyarıların da yer aldığı sembol ve anlamlar bulunur.