Alüminyum Folyo Biyoyakıt Üretimine Katkıda Bulunabilir

Yiyecekleri uzun süre taze tutan alüminyum folyolardan ve tek kullanımlık yemek, aşure kaplarından tutun da meşrubat kutularına ve hatta ağır sanayiye kadar birçok sektörde kullanılan alüminyum, işlevselliğinin yanı sıra yeryüzünde en çok bulunan metallerden biridir.

Sadece İngiltere’de her yıl yaklaşık 20.000 ton alüminyum folyo atık haline geliyor. Alüminyum folyonun geri dönüşümü, kullanım şekli nedeniyle diğer ambalaj malzemelerine göre daha zordur. Alüminyum içecek kutuları arıtma tesislerine alınıp, kolaylıkla temizlenip yeniden işlenebilirken alüminyum folyo genellikle gres ve yağlar ile kontamine olduğundan tesisin geri dönüşüm ekipmanına zarar verir. Bu nedenle de yakmaya veya depolamaya gönderilir.

Alüminyum folyo, atıklardan biyoyakıt üretmek için daha ucuz ve daha kolay yollar geliştirmeye odaklanan araştırmacılar için harika bir materyal olmuş. Biyoyakıt üretme işlemi, alüminyum folyonun asitli bir çözeltide kristaller oluşuncaya kadar bekletilmesi ve ardından amonyağın çökeltilmesi ile beraber yüzde yüz saf alüminyum tuzu kristallerini oluşturmayı içeriyor. Uygulanan kristalleştirme metodu, sıfır emisyon ve sıfır atık oluşumu ile oldukça yeşil bir yöntem ve alüminyum tuzu, temiz, toksik olmayan bir biyoyakıt olan dimetil eteri üretmek için kullanılan alüminyum oksit katalizörününün yerine başlangıç ​​malzemesi olarak kullanılabilir.  

Eğer uygulamaya girebilirse, yeni yöntem çok uygun maliyetlerle hem alüminyum folyonun geri dönüşümünü sağlamış olacak, hem de boksitin kullanımını azaltmış olacak ve aynı zamanda yakıt olarak kullanımı gerçekleşebilecek.