Tüketici Eko-Etiket Uygulamasıyla Bilinçleniyor

Birey ve diğer canlıların yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirmesi ekosistemin muhafaza edilmesi ve işlevselliğini korumasına bağlıdır. Zira ekosistemi verilen zararlar, sürdürülebilir kaynakların azalması ve sağlığı tehdit eden unsurların meydana gelmesi şeklinde başta insanlar olmak üzere tüm canlılara zarar olarak tekrar dönmektedir.

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ürün ve hizmetler bilhassa sanayi ve endüstriyelleşme de artmıştır. Üretilen ürün ve hizmetlerin ise ekolojik dengeyi bozmayacak hassasiyetler benimsenerek belirli şart ve prosedürlere uyularak ifa edilmesi gerekir. Aksi taktirde çevre sorunları büyük tehlikelere dönüşmekte ve canlılığı tehdit etmektedir.

Nitekim bütün dünya ekolojik sorunlara karşı geçmişe nazaran daha hassas ve bilinçli tavır takınmaktadır. Bu itibarla tüketiciler çevre sorunlarına ve çevreye zarar veren ürün kullanımında daha duyarlı tavır takınmakta ve gittikçe artan bir rağbet ile bu ürünlere ilgi duymaktadır. Tüketici kesimin tercih ettiği ürünlerin çevre duyarlılığı yüksek ürünler olduğunu yapılan istatistikler kanıtlar hüviyettedir.

Yakın zamanda ülkemizde de adından çokça söz ettireceğe benzeyen, bir çiçek amblemi ile sembolize edilen Eko-etiketli ürünler artık her birimizin birey olarak dünyamız için sorumluluk almamız gerektiğini gösteren ve aslında günlük alışveriş rutinimizde yapacağımız küçük değişiklerle bu sorumluluğumuzu yerine getirebileceğimizi bizlere hatırlatan faydalı bir uygulama.