Tıbbi Atık Depolama Alanı Özellikleri Nedir?

Tıbbi atıklar ayrı olarak toplanıp imha edilmedikleri takdirde, başta Hepatit olmak üzere tehlikeli hastalıkların insanlara bulaşma riskinin önüne geçilemeyeceği gibi, birçok Sağlık, Çevre ve Maliyet probleminin ortaya çıkması da kaçınılmaz olur. Tıbbı atık uygulaması ve tanımı Sağlık Kuruluşlarında oluşan atıklar, birbirinden kolayca ayırt edilebilen üç ayrı renkteki torbalarda toplanır.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında bütün cerrahi müdahale kapsamına giren delici ve kesici aletler, sıvılar ve enjeksiyon aletleri ile kan, idrar gibi sıvılar tıbbi atık sınıfına girmektedir. Bütün bunlar için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde tıbbi atık depolaması nasıl yapılır konusu tüm yönleriyle ele alınmış bulunmaktadır. 

İlgili yönetmeliğe göre tıbbi atıklar geçici depolama alanları içerisinde kontrol altına alınmak durumundadır. Belli başlı özellikleri şu şekilde sıralanmıştır:
1. Mevcut deponun hacmi en az iki günlük atıkları alabilecek kapasitede olmalıdır.
2. Deponun tabanında ve duvarlarında geçirimsiz, kir bırakmayan ve dezenfekteli kolay malzemeyle kaplaması yapılmalıdır. Ayrıca aydınlatmada tamamen yeterli olmalıdır.
3. Soğutulmayan depo birimlerinin mutlaka pasif havalandırma sistemi bulunmalıdır.
4. Depo kapısı turuncu renkli yapılmalıdır. Üzerinde ise amblem ve Dikkat koyu siyah renk yazıyla yazılmalıdır.
5. Deponun kapısı içeriye hiçbir şekilde hayvan giremeyecek şekilde yapılmalı ve daima kilitli tutulmalıdır.
6. Deponun temizliği, dezenfaktanlarla yapılmalı ve bu işlem yetkin temizlik personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.

Böylelikle tıbbi atık depolama alanı özellikleri ile tamamen çevreye duyarlı ve ortak sağlık ve güvenlik alanlarına hitap eden alanların oluşturulması mümkün olacaktır. Bütün yönleriyle ortada duran bu belli başlı çalışmalar ile her yönüyle tıbbi atık depolama işlemlerinin tamamlanması mümkündür.