Tıbbi Atık Beyanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre, tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması, geçici depolanması, tıbbi atık işleme tesisine taşınması ve bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğe göre sağlık kuruluşları, atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayından başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamaları kullanarak doldurmak, onaylamak ve form çıktısının bir nüshasını beş yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.

Yine Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre tıbbi atıklar, tıbbi atık işleme tesisine taşınmadan önce 48 saatten fazla olmamak üzere tıbbi atık geçici konteyneri veya deposunda bekletilebilir.

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde 9’a göre ise sağlık kuruluşları, günde 1 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda tıbbi atık alındı belgesi veya makbuzu kullanarak, günde 1 kilogramdan fazla tıbbi atık ürettiği durumda ise tıbbi atıklarını Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) düzenleyerek teslim etmekle yükümlüdür.

Sağlık kuruluşları aynı zamanda tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve bertarafı konusunda yapılan harcamaları karşılamakla kısaca tıbbi atıklarını bertaraf edene ödemekle yükümlüdür. Tıbbi atık bertaraf bedeli ödenmediği takdirde, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre bu bedel sağlık kuruluşlarından tahsil edilir.

Tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilebilir. Herhangi bir kimyasala maruz kalan patolojik atıkların mutlaka yakılarak bertaraf edilmesi gerekmektedir. Tıbbi atıkların yakılarak bertaraf edilmesi konusunda Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulur.
Yapılan tüm bu işlemler sayesinde tıbbi atık üreticisi sağlık kuruluşlarının her yıl düzenli olarak üretmiş oldukları tıbbi sağlık ürünlerinin hem nitelik açısından denetlenmesi hem de nicelik açısından üretim adedinin belirlenmesi kolaylaşmaktadır.