Tehlikeli Atıklar Nasıl Sınıflandırılır?

Zararlı Atıklar:
Solunduğunda, yendiğinde ya da cilde temasında sağlık tehdidi oluşturabilecek maddelerdir.
Toksik Atıklar:
Solunduğunda, yendiğinde veya cilde temasında sağlık yönünden ciddi hasar veren ve ölüme neden olabilen maddelerdir.
Kanserojen Atıklar:
Solunduğunda, yendiğinde veya cilde temasında kansere neden olabilen ya da kanser riskini artıran maddelerdir.
Korozif Atıklar:
Cilde temasında canlı dokulara zarar veren maddelerdir.

Enfeksiyon Yapıcı Atıklar:
Canlı organizmalarda hastalığa neden olan mikroorganizmaları ve toksinleri içeren maddelerdir.
Ekotoksik Atıklar:
Doğaya ve doğada yaşayan canlılara ani veya gecikmeli zarar verebilecek maddelerdir.
Tıbbi Atıklar:
Sağlık kuruluşlarında tedavi amaçlı kullanılan materyallerden çıkan enfeksiyöz atıklardır.
Ağır Metaller:
Arsenik, berilyum, kadminyum, krom, bakır, Civa, Nikel, kurşun, antimon, seleyum, kalay, talyum, tellür, çinko bu metaller solunum yoluyla yada gıda yoluyla insan vücuduna girebilmekte ve zehirlenmelere neden olmaktadır.

Patlayıcı Atıklar :
Ateşle, yüksek ısıyla, sürtünmeyle, kimyasal reaksiyon yoluyla veya basınçla patlayabilecek madde ve atıkların tümüdür.
Oksitleyici Atıklar:
Diğer maddelerle tepkimeye giren ve yüksek oranda reaksiyon gösteren atıklardır.
Tutuşabilen Atıklar:
21°C ve daha yüksek ısı ile parlaya bilecek sıvı atıklardır.
Tahriş Edici Atıklar:
Cilde temasında yanık oluşturabilecek kimyasal maddelerdir.