Tehlikeli Atık Deposu Standartları

Tehlikeli Atık Deposu ve Tehlikesiz Atık Deposu

Kurumun ayda 1000 kilogramdan (1 ton) daha az atık üretmesi durumunda bu kurumların geçici depolama alanı izni almalarına gerek yoktur. Bunlar kendiliğinden harekete geçerek geçici depolama alanları oluşturarak atıklarını burada biriktirmek durumundadır. Geçici depolama alanlarının sahip olması gereken birtakım özellikler bulunur. 
1. Tehlikeli ve tehlikesiz olarak iki farklı çöp konteynerında atıklar depolanmalıdır.
2. Hem tehlikeli hem de tehlikesiz atıkların aynı çöp konteynerında depolanmasına kesinlikle izin verilmez.
3. Bütün kurumların depolama kapasitelerine bakılmaksızın mutlaka mali sigorta yaptırmaları bir zorunluluk teşkil eder.
4. Tehlikeli atıklar en fazla 180 gün, tehlikesiz atıklar ise en fazla 1 yıl geçici depolama alanında depolanmaktadır.
Kurumun ayda 1000 kilogramdan (1 ton) daha fazla atık depolaması durumunda bu kurumların geçici depolama alanı oluşturması için yasal olarak il sağlık müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir.

Geçici Depolama Alanlarının Özellikleri

Tehlikeli ya da tehlikesiz olsun bütün atıkların tehlikeli atık deposu standartları bulunmaktadır. Söz konusu bu standartlar yasayla belirlenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmeliğinde de aynen geçmektedir. Belli başlı özellikler şunlardır;

a) Geçici depolama alanlarının tamamen üstü kapalı olması ve her tür dış etkenlerden korunaklı olması zaruridir.
b) Zemin tamamen geçirimsiz malzemeden oluşturulmalıdır.
c) Geçici depolama alanlarında dökülmelere ya da sızma durumlarına karşı mutlaka absorban malzemelerin bulundurulması gerekmektedir.
ç) Geçici depolama alanındaki atıklar tehlikelilik durumuna göre tasnif edilerek atık kodlarıyla bölümlere ayrılarak tehlikeli atık geçici depolama alanı oluşturulur.