Sanal Su Nedir? Globalde ve Türkiye'de Sanal Su Durumu

Sanal su ile suyun, gıda ve tüketici ürünlerinin üretiminde nasıl bir rol oynadığını tespit etmek mümkün. Mesela sabah içilen bir kahvenin ardında kahve tanelerinin yetiştirilmesi, paketlenmesi ve taşınması için harcanan su 140 litre’yi buluyor. Bu da sadece kahve içerken su tüketmediğimizi ortaya koyuyor.

140 litre su İngiltere’deki normal bir insanın bir günde içme ve ev ihtiyaçları için kullandığı suya karşılık geliyor. Bildiğimiz bir hamburgerin de hazırlanması için 2 bin 400 litre suya ihtiyaç var.Araştırmalara göre Amerikalılar her gün Çinliler’in üç katı yani 6 bin 800 litre Sanal Su tüketiyor.

Sanal su ile “su ayakizi” terimleri birbirine çok yakın kavramlardır. Su ayakizi, bir kişi, sektör veya ülkenin, üretim süreçlerinde kullandığı toplam su hacmini tanımlamaktadır. Bir ülkede tüketilen metanın tümü o ülkede üretilmediği için su ayakizi, yurtiçinde üretilen ve ithal edilen ürünlerin üretim süreçlerinde tüketilen suyun toplamından oluşmaktadır

Su ayakizi ile sanal su birbirine çok yakın kavramlardır. Su ayakizi üretim sırasında kullanılan toplam su hacmini tanımlar. Sanal su kavramından da yola çıkacak olursak, bir ülkede tüketilen ürünlerin tamamı o ülkede üretilmediği için su ayakizi, yurtiçinde üretilen ve ithal edilen ürünlerin üretim süreçlerinde tüketilen suyun toplamından oluşmaktadır.
Sanal su ticareti için su kıtlığından daha önemli olan konu, suyun gıda üretiminde kullanılan yakıt, güneş ışığı, iş gücü ve para gibi diğer kaynaklara oranla ne kadar kıt olduğudur. Örneğin, dünyada suyun en kıt olduğu ülkelerden biri olan İsrail, kendisine göre daha nemli olan Avrupa’ya gıda ihraç edebilmektedir.

Sanal su, alternatif bir kaynak olarak düşünülmeli, ülkesel ve bölgesel su kaynakları yönetim politikaları, uluslar ve bölgelerarası sanal su akışı ile birlikte değerlendirilmelidir. Bu yönüyle sanal su, su tasarrufu ve gıda güvenliği konularında önemli bir öğe olarak ele alınmaya başlanmıştır.