Motat Sistemi Nedir?

Mobil Tehlikeli Atık Taşıma sistemi yada MOTAT sistemi mobil cihazlar kullanılarak atık üretici ve tüketici kurum ve kuruluşların her yönden 7 gün 24 saat denetim altına alınmasını amaçlayan bir sistemdir. Dünya çapında atık yönetimine ilişkin olarak denetleme ve izlemeden sorumlu UATF denetim mekanizmasının Türk sistemi olarak karşımıza çıkmıştır.

Mobil atık takip sistemi ile yıllık olarak firmaların ne kadar katı, sıvı atık depoladıkları ve bunları taşıma ve imha etme işlemlerinde nasıl bir yol ve yöntem izledikleri gibi birçok özellikleri yetkililerce denetim altına alınabilmektedir. Böylelikle herhangi bir sorunlarla karşı karşıya kalınmadan herkesin rahatlıkla bütün işlemleri çok kısa bir zamanda yürütmeleri ve tamamen çevreci bir sisteme dayanan işlemlerin tamamlanması olanaklı hale gelmektedir.

– MOTAT sistemi ile üreticilerin atıklarının 7 gün 24 saat izlenerek denetim altına alınması amaçlanmaktadır,
– Bu sistem sayesinde lisanslı ve lisanssız taşıyıcı firmaların tespit edilmesi sağlanmaktadır,
– Bu proje ile lisanslı taşıyıcıların yönetmelik çerçevesine dayalı olarak taşıma işlemlerini tamamlamaları mümkün olmaktadır,
– Herhangi bir acil durumlarda kolluk kuvvetlerinin bölgeye intikal ederek çevre sorunlarının yaşanmasını önlemelerini amaçlamaktadır.

Mobil Atık Taşıma sisteminin motat nedir anlamıyla da ele alınması gerekmektedir. Bu sistem öncelikle uluslararası atık yönetim ve takip sistemi olarak UATF sistemine bağımlı olarak çalışmalarını yürütür. Yürüttüğü bütün çalışmalarıyla çevreci bir tutum gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği konusunda uluslararası sosyal sorumluluk görevi üstlenmektedir.

Gelişen teknolojik alt yapı donanımları kullanılarak daha kısa sürede daha kaliteli ve verimi yüksek denetleme mekanizmasının tesis edilmesi sağlanır. Bunun yanı sıra lisanslı tesislerin taşıyıcı birimler olarak motat içerisinde aktif olarak rol almaları da sağlanır.
Tüm bu yönleriyle değerlendirildiği zaman gerçekten de her yönden kesintisiz olarak kaliteden ödün verilmeden sunulan bir işlem olma özelliğini bir arada tutmaya devam etmektedir. Öte taraftan yine UATF bilgileriyle MOTAT bilgilerinin eşleşmesi de rahatlıkla yapılabilmektedir.