Kömür Yenilenebilir Enerji Midir?

Aslında tüm enerji kaynakları yenilenebilirdir. Ancak yenilenebilir kaynakların oluşması için belirli sürelere ihtiyaç vardır. İşte bu noktada, kendisini yenilemesine ihtiyaç duyulan sürenin uzunluğundan, kaynağın yenilenebilir veya yenilenemez olduğu ayrımı yapılır.

Kömür yenilenebilir bir enerji midir sorusuna bu hususta hayır diye cevap vermek mümkündür. Kömür, petrol ve doğalgaz da doğada oluşum itibariyle kendini yenileyebilme yetisine sahiptir ancak bu süre çok uzundur. Kömür, yer altında bulunan hayvan fosillerinin milyonlarca yıl içerisinde sertleşmesiyle oluşur. Düşünüldüğünde kendisini yenilemek için bu kadar uzun süreye ihtiyaç duyan bir yer altı kaynağına yenilenebilir enerji demek herhalde güneş, rüzgar ve jeotermal enerji kaynaklarına haksızlık sayılacaktır.
Kendilerini yenilemek için çok uzun sürelere ihtiyaç duyulduğundan, kaynaklar tükendiğinde yeni kaynaklar için çok uzun süre beklenmesi gerekmektedir.

Yenilenemez enerji kaynakları doğaya ve çevreye de çeşitli zararlar vermektedir ve hem kendisini yenilemesi bu kadar uzun süren hem de bu kadar zararlı olan bu enerji kaynaklarının ne yazık ki şu an dünya üzerinde kullanım oranı oldukça yüksektir. Bilim adamları bu enerji kaynaklarına ancak 50 yıl daha ömür vermekte ve sonrasında tükeneceğini bildirmektedir.

Yenilenebilirlik kazanması için birkaç nesile ihtiyaç duyacak bu kaynaklar yerine, muadilleri araştırılıp, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilmelidir. Böylece geleceğe hem daha temiz bir yatırım yapılmış olur hem de enerji kaynağı kendini devamlı yenileyeceğinden bitme ve tükenme gibi sorunlar ile baş başa kalınmamış olur.

Türkiye’nin rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ayırdığı pay ise oldukça küçüktür. Uzun vadede kendisini hem sürekli yenileyen hem de çok daha temiz bir dünyanın kapılarını aralayan bu yenilenebilir enerji kaynakları hemen her devletin hayali. Ülkemizin coğrafyası da bu yapıya oldukça uygun durumda. Başlangıç aşamasında gerekli maliyet dolayısıyla bu enerji çeşitlerine yatırım yapılmaktan kaçınılmakta ve kısa vadeli çözümler düşünülmektedir.

Yenilenemez enerjiler, yerini hızla geleceğin enerji kaynaklarına bırakmalıdır. Bunlar arasında güneş enerjisi, hidrojen enerjisi, çöp enerjisi, rüzgar enerjisi, biyokütle enerjileri sayılabilir. Bu kaynaklar sayesinde doğa, temiz ve daha yaşanabilir olacaktır. Aynı zamanda enerji kaynaklarının dışa bağımlılığı da büyük ölçüde azaltılmış olacaktır.

Kısaca kömür yenilenemez bir enerji kaynağıdır ve doğa için kömürden vazgeçmek gerektiğini unutmamalıyız. Böylece uzun vadede hem insanlar ve doğa hem de ülkelerin ekonomileri büyük oranda kara geçecektir.