Hidroelektrik Enerjisinin Ardındaki Güç

Dünyanın elektrik enerjisinin büyük bir kısmı bu santrallerden karşılanmaktadır. Hidrolik enerji, dünyada elektrik ihtiyacının %19'unu karşılamaktadır. Yakın bir zamana kadar yenilenebilir enerjinin %69'unu oluşturmuştur. Hidroelektrik şüphesiz dünyanın önde gelen elektrik kaynağıdır. Hidroelektrik santralleri, tüm dünyanın elektriğinin yaklaşık beşte birini üretir. Hidroelektrik enerjiden üretilen enerjinin tüketimi hızla artmaya devam ediyor. Tahmin edilebileceği gibi, hidroelektrik santrallerinden elde edilen elektrik, bol miktarda su kaynağı olan ülkelerde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Nitekim hidroelektrik faydaları ile bugün en ucuz enerji türlerinin başında gelir. Enerji üretmek için gerekli altyapı hazır olduğunda, akan suyun enerjisinin kullanılması tamamen ücretsizdir.

Belli bir seviye kazanmış su, daha düşük seviyedeki türbinlere iletilir, türbin çarklarına büyük bir hızla çarpan su, türbin milini döndürür ve dolayısıyla jeneratörü çalıştırır ve elektrik üretilmiş olur. Bu düzeneklerin yapıldığı yerler barajlardır. Bu dönüşümün yapıldığı tesislere genel ismiyle hidroelektrik santral denir.

Bir hidroelektrik santrali, işlevsel hale geldiğinde, işletme ve bakım ile ilgili maliyetler son derece düşüktür. Ve enerji üretiminde kullanılan suyun, petrol gibi diğer fosil esaslı yakıt kaynakları gibi dönüştürülmesi veya saflaştırılması gerekmediğinden, hidroelektrik ile bağlantılı üretim maliyetleri neredeyse yoktur.

Hidroelektrik enerji temiz bir enerji kaynağıdır, bu da atmosfere az miktarda sera gazı katkısı sağlar. Fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında, en temiz olanıdır. Hidroelektrik, biriktirebilecek olmanın kolaylığını sunar. Bu, talep varyasyonunu karşılamak üzere yönlendirilebileceği anlamına gelir. Enerji talebi çatının dışına çıkarsa daha fazla kullanım için daha fazla saklanabilir.

Dezavantajlarına karşın; ilk yatırım yapıldıktan sonra, enerji üretiminin ana kaynağı su olduğundan üretim maliyeti çok ucuz olmaktadır. Yakıtlı santralleri gibi hava ve çevre kirliliği yaratmazlar. Türbinler hakkında daha detaylı bilgi için teklif hazırlama mühendislerine başvurulabilir.Günümüzde hidroelektrik enerjisinin temel kullanımı elektriğin üretilmesidir. En çok tercih edilen şey nispeten ucuz ve daha az kirletici bir güç kaynağı olmasıdır. Bir hidroelektrik santralinin inşası çevre üzerinde çok az etkili olmasına rağmen, fosil yakıtlar ve nükleer gibi diğer enerji kaynaklarına kıyasla iklim uyumluluğunun daha iyi olmasına göre tabloların üst sıralarını alıyor.

Hidroelektrik Santralleri bulunduğu çevrenin su ihtiyacını karşılayabildiği, sel ve taşkınları önlediği, iklimde yumuşama yaratabildiği, santralin varlığından dolayı ulaşım açısından da kolaylık yaşatabildiği, tarım arazilerinin sulanmasına katkı sağlayabildiği şeklinde bir takım olumluluklar da söylenebilmektedir.