Hangi Tesislerin Çevre İzni Alması Gerekir?

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çevre izni tanımına göre çevreye ve insan sağlığına zarar verici her türlü etken maddeler için (zararlı gaz salınımı, aşırı ses, kimyasal atıklar vs.) konularından dolayı işletmeler ve kuruluşlar izin almalıdır.
Aslında tüm fabrikalar, restaurant, kafe tarzı işletmeler bu çevre iznini almalıdır.

Fabrikalar bünyelerinde gerçekleşen her türlü faaliyet sırasında kimyasal maddeleri kullanıyorlar. Bu kimyasalların çoğu çevreye zararlı ve bu yüzden doğaya bırakılmaması gereken kimyasallardır. Mesela sıkça kullanılan çözücü maddeler çok uçucudur ve yanıcıdır. Ortaya çıkan bu tehlikeli atık kimyasallar uygun bir şekilde toplanmalı ve gerekli işlemler uzmanlar kontrolünde uygulanmalıdır.


Tehlikeli atık türleri yapılarında insan sağlığına ve çevreye zararlı olabilecek özellikler taşıyan atıklardır. Bu atıkların çoğu sanayide oluşur. Endüstriyel üretim yapan fabrikalarda da bu atıklar çokça çıkar. Tehlikeli atıklara karar verilirken esas alınan kriter atığın kimyasal bileşenleri ve olası etkileridir. Söz konusu insan sağlığı olduğu için tesislere atıkları tanımlama ve sınıflandırmada önemli görevler düşüyor. Her firma üzerine düşen bu görevi düzgünce yerine getirirse bu atıklar tehlikeli olmaktan çıkar.

Tehlikeli atıkların sınıflandırılması alınan önlemlerin etkili ve kalıcı olabilmesi açısından önemlidir. Tehlikeli atıklar; atık yağlar, çeşitli sektörel atıklar (deri, otomotiv, metal vs), tıbbi atıklar ve radyoaktif atıklar olarak dört ana başlıkta sınıflandırılır. Her atık için uygulanması geek bertaraf etme prosedürü ayrıdır. Bu prosedürler bir uzman denetiminde düzgünce ve tüm koruma önlemleri alınarak yapılmalıdır.