Gıda İsrafı İle İlgili Bilmeniz Gereken Gerçekler

Bilinçsiz tüketim alışkanlığı nedeniyle ihtiyaç fazlası olarak, gereksiz yere tedarik edilen, ancak tüketilemeyip çöpe atılan yiyeceklere gıda israfı denir. Dünyadaki hızlı nüfus artışı gözetildiğinde, halihazırda 7,5 milyar civarında olan sayıya 2050 yılında yaklaşık 2.3 milyar insan daha katılacak. Dünya çapında üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri tüketilmiyor. 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık 9,3 milyar olması beklenirken, beklenen nüfusun beslenebilmesi için şu andan %60 daha fazla gıda üretilmesi gerekiyor. 

- Her yıl, 1.3 milyar ton yiyecek israf ediliyor.
- İsraf edilen yemekler yaklaşık 1 trilyon dolara tekabül ediyor.
- Eğer gıda israfı bir ülke olsaydı, ABD ve Çin’den sonra dünyanın en çok karbondioksit üreten üçüncü ülkesi olurdu.
- İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biri, dünyada açlık çeken 795 milyon insanı doyurmaya yeter.
- Zengin ülkelerdeki gıda israfı (222 milyon ton), Sahra altı Afrika’da üretilen yemeklerin neredeyse toplamına eş değer (230 milyon ton).


- Avrupalı ya da kuzey Amerikalı bir tüketici yılda neredeyse 100 kilo yemek israf ediyor, bu da kendi kilosundan daha fazla (ortalama 70 kilo olduğunu düşünürsek).
- Avrupalı ya da Kuzey Amerikalı tüketici tipik Afrikalı bir tüketiciden 15 kat daha fazla yemek israf ediyor.
- Teknoloji ve altyapı eksikliği Afrika’daki yemek israfının ana nedeni. Gelişmiş ülkelerdeki yemek israfının nedeni ise hane halkı.
- Sadece Avrupa’daki gıda israfı 200 milyon aç insanı doyurmaya yeter.
- Gıda israfı yaklaşık 3.3. milyar ton karbondioksit yayıyor, bu da küresel iklim değişikliğini hızlandırıyor.