Elektrikli Araçlar Şehirciliği Değiştirecek

Henüz olması gereken kadar yaygınlaşmayan ve kullanılmayan elektrikli araçların yaygınlaşması ile birlikte doğaya salınan sera gazlarında büyük oranda azalma sağlanmış olacak ve petrol bağımlılığı azalacağından, petrolün çıkarılması, işlenmesi, taşınması ve kullanılması süreçlerinin tamamından doğan kirlilikler azalmış olacak. Diğer taraftan petrol istasyonlarının kapladığı alanların yerlerini bu istasyonlara göre çok daha modern görünüme sahip olan şarj istasyonları almaya başlayacak.

Elektrikli araçların şarj süreleri epey uzun olacağından araç sahiplerinin beklerken vakit geçirebilecekleri tesisler çok önemli hale gelecek. Restoranlar, yrüyüş alanları, spor salonları ihtiva edebilen şarj istasyonları veya tam tersi olarak bu tür işletmelerin park alanlarına şarj istasyonları eklenmesi söz konusu olabilecek. Petrol türevi yakıtlara duyulacak olan talebin azalması, elektrik ihtiyacının artışını beraberinde getirecek.

Şehirlerde kurulacak şarj istasyonları civarında güneş enerjisi panellerini bol miktarda görmemiz mümkün hale gelecek ve çevreye zararsız araçlar kullandıkça, bilincimize, kültürümüze ve şehir yaşantımıza olan yansımaları, şehir dokularının, görünümlerinin degişmesini beraberinde getirecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımındaki artışla birlikte ve elektriğe ihtiyaç duyan teknolojilerdeki gelişime istinaden hayatımızda zaten bu tür değişiklikler yaşanmakta. Özellikle akıllı cihazların hayatımızda giyilebilir teknoloji haline gelmesi, bu tür teknolojilerin otomobil sektöründe, ev uygulamalarında ve şehir planlamacılığında da yer bulması ile sonuçlanıyor.

Şehirlerdeki pek çok şeyde elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte değişecek. Mesela otobüs duraklarında çeşitli elektronik cihazlarımız için şarj alanları söz konusu olabilir ve bunun gibi alanların ihtiyaç duyacağı enerjiler yenilenebilir kaynaklardan sağlanabilir. Durakların tepelerinde güneş panelleri yada rüzgarlı alanlarda minimal rüzgar türbinleri görülebilir.